Đôi giầy Adidas và sự lãng phí cơ hội

Đôi giầy Adidas và sự lãng phí cơ hội

Gần một nửa số lượng giầy Adidas trên thế giới được sản xuất tại Việt Nam nhưng sự đóng góp của người Việt vào những đôi giầy đó hầu như vẫn chỉ ở... sức lao động.