CSI 2018 nâng tầm quản trị doanh nghiệp

CSI 2018 nâng tầm quản trị doanh nghiệp

Mặc dù phát triển bền vững (PTBV) là con đường nhanh nhất để doanh nghiệp hội nhập, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng nhận thức rõ được điều này, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).