“Phá rào” kiểm tra chuyên ngành

“Phá rào”  kiểm tra  chuyên ngành
Mục tiêu của ngành Hải quan 2018 được nhấn mạnh trong hai nội dung: thực hiện “từ tiền sang hậu kiểm”, tham mưu thu hẹp danh mục kiểm tra chuyên ngành trước thông quan hàng hoá, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Xem Tiếp »

Lựa chọn mô hình nhà nước nào?

Lựa chọn mô hình nhà nước nào?
Trên bàn nghị sự là 3 mô hình nhà nước: nhà nước điều chỉnh, nhà nước kế hoạch hóa tập trung và nhà nước kiến tạo phát triển. Áp dụng đúng quy luật, đúng mô hình đã khiến nhiều nền kinh tế phát triển vượt bậc.
Xem Tiếp »

Quyền tác giả có cần phải đăng ký cấp phép?

Quyền tác giả có cần phải đăng ký cấp phép?
Khi hội nhập toàn cầu, quyền tác giả - một loại quyền sở hữu trí tuệ quan trọng – đang được các doanh nghiệp ngày càng quan tâm trước “ngưỡng cửa 4.0”. Đây không còn là vấn đề về quan điểm khoa học pháp lý nữa, mà rất gần gũi với doanh nghiệp, khi mà họ đều muốn bảo vệ quyền tác giả đối với các tài sản trí tuệ của doanh nghiệp mình.
Xem Tiếp »

Đổi tư duy để xóa “giấy phép con”

Đổi tư duy để xóa “giấy phép con”
Dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô vẫn xuất hiện quy định hành chính tương tự như "giấy phép con" được duy trì như lái xe phải mang theo danh sách hành khách có xác nhận của đơn vị kinh doanh…
Xem Tiếp »