Hà Nội yêu cầu triển khai dự án Bright City

Hà Nội yêu cầu triển khai dự án Bright City

UBND TP. Hà Nội vừa có công văn yêu Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng kiểm tra, rà soát và buộc chủ đầu tư phải tiếp tục triển khai dự án Bright City.

Đà Nẵng phát hiện khách sạn xây vượt 129 phòng

Đà Nẵng phát hiện khách sạn xây vượt 129 phòng

Việc chủ đầu tư tự ý bóp nhỏ diện tích, xây vượt số phòng được cấp phép sau đó làm hồ sơ điều chỉnh thiết kế đã không được UBND TP Đà Nẵng đồng ý, buộc phải tháo dỡ phần vượt quá.