5 dự án khu công nghiệp có tổng quy mô 12.500 tỷ đồng được phê duyệt đầu tư, xây dựng hạ tầng

5 dự án khu công nghiệp có tổng quy mô 12.500 tỷ đồng được phê duyệt đầu tư, xây dựng hạ tầng

Những dự án khu công nghiệp này được xây dựng tại 5 tỉnh thành gồm Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Nam, Hưng Yên, Bến Tre.

Mục lục

Bắc Giang: 1.093 tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phú giai đoạn 1

Theo Báo Đấu thầu, ngày 27/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định 646/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng giai đoạn 1, tỉnh Bắc Giang. Quyết định nêu rõ, nhà đầu tư dự án này là Công ty TNHH Hòa Phú Invest.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng giai đoạn 1 có tổng diện tích 85 ha. Dự án được xây dựng tại xã Mai Đình và xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

kcn-hoa-phu-1653799369.jpg
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng giai đoạn 1 có tổng diện tích 85 ha.

Tổng số vốn đầu tư cho Dự án là 1.093 tỷ đồng. Trong đó, 166 tỷ đồng vốn góp của nhà đầu tư, 927 tỷ đồng vốn huy động. Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư từ ngày 27/5/2022 đến hết ngày 19/5/2066.

Quyết định yêu cầu UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang và các cơ quan có liên quan giám sát, đánh giá việc thực hiện dự án. Trong đó, có việc góp vốn và huy động vốn đầu tư của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.

Đối với các nhà đầu tư, trong quá trình triển khai dự án nếu phát hiện khoáng sản có giá trị cao hơn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thì phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

Đối với các đơn vị, cơ quan liên quan phối hợp với nhà đầu tư triển khai phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định. Đồng thời, triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống của người lao động làm việc trong khu công nghiệp này. Trong đó có phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, công trình văn hóa, thể thao cho người lao động. Thực hiện hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất. Việc thực hiện thu hồi đất phù hợp với tiến độ thực hiện dự án và thu hút đầu tư nhằm giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất.


Hải Phòng: Gần 4.600 tỷ đồng đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Tiên Thanh

Phó thủ tướng Lê Văn Thành ký Quyết định số 647/QĐ-TTg ngày 27/5/2022 chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Dự án khu công nghiệp Tiên Thanh có tổng diện tích 410,46 ha. Đặt tại xã Tiên Thanh và xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Tổng vốn đầu tư cho Dự án này là 4.597 tỷ đồng. Chủ đầu tư Dự án là Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Tiên Thanh.

kcn-tien-thanh-1653799377.jpg
Phối cảnh tổng thể dự án khu công nghiệp Tiên Thanh (Hải Phòng).

Trong Quyết định nêu rõ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư Dự án và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc theo dõi, chỉ đạo các khu công nghiệp hoạt động đúng quy định pháp luật.

UBND thành phố Hải Phòng được giao nhiệm vụ đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; triển khai dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra, xác định việc đáp ứng điều kiện cho thuê đất tại thời điểm cho thuê đất; bảo đảm điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đồng thời, UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng và các cơ quan có liên quan hướng dẫn nhà đầu tư quy định cụ thể quy mô vốn đầu tư và tiến độ thực hiện Dự án theo từng giai đoạn. Trong đó, đặc biệt lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư để thực hiện dự án phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai. Thực hiện giám sát, đánh giá việc triển khai Dự án, trong đó có việc góp vốn và huy động vốn đầu tư đủ và đúng thời hạn của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai, doanh nghiệp, kinh doanh

bất động sản

và pháp luật có liên quan.


Hà Nam: 542 tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng

Ngày 27/5/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 648/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng – khu B tỉnh Hà Nam.

Dự án có quy mô 49,06 ha, được xây dựng tại phường Bạch Thượng và phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Tổng vốn đầu tư cho Dự án là 541,5 tỷ đồng. Chủ đầu tư Dự án là Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Nhựa.

kcn-dong-van-1-1653799377.png
Tổng vốn đầu tư cho Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng là 541,5 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư Dự án và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc theo dõi, chỉ đạo các khu công nghiệp hoạt động đúng quy định pháp luật.

UBND tỉnh Hà Nam được giao trách nhiệm, đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật. Thực hiện Dự án phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời kiểm tra, xác định Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện cho thuê đất tại thời điểm cho thuê đất để thực hiện Dự án.


Hưng yên: Gần 2.700 tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ II mở rộng

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 27/5/2022 chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ II mở rộng, tỉnh Hưng Yên.

Dự án có quy mô 216 ha, được xây dựng tại xã Trung Hưng, xã Trung Hòa và thị trấn Yên Mỹ, huyện yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Tổng mức vốn đầu tư cho Dự án là 2.682 tỷ đồng. Chủ đầu tư Dự án khu công nghiệp Yên Mỹ II là Công ty TNHH phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phát Hưng Yên.

kcn-yen-my-1653799377.jpg
Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ II mở rộng có quy mô 216 ha.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư Dự án và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc theo dõi, chỉ đạo các khu công nghiệp hoạt động đúng quy định pháp luật.

Về phía UBND tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật. Thực hiện Dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kiểm tra, xác định việc đáp ứng điều kiện được Nhà nước cho thuê đất. Đồng thời, bảo đảm điều kiện được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai.

UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên và các cơ quan có liên quan giám sát, đánh giá việc thực hiện dự án, trong đó có việc góp đủ vốn và đúng thời hạn của Nhà đầu tư để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan. Trong quá trình thực hiện dự án nếu nhà đầu tư phát hiện khoáng sản có giá trị cao hơn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thì phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật về khoáng sản.


Bến Tre: Tăng thêm 1.456 tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận

Phó thủ tướng Lê Văn Thành ký Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 27/5/2022 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 04/10/2017.

Tại Quyết định số 1489/QĐ-TTg tổng mức đầu tư cho dự án này là 2.126 tỷ đồng. Sau khi tăng thêm 1.456 tỷ đồng thì tổng mức đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận là 3.582 tỷ đồng.

kcn-phu-thuan-1653799377.jpg
Tổng mức đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận là 3.582 tỷ đồng. 

Trong đó, 3.443,29 tỷ đồng lấy từ ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre, gồm vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức; vốn đầu tư từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết; vốn đầu tư từ nguồn tăng thu sử dụng đất; vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết; vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất; vốn từ nguồn tăng thu ngân sách. Còn lại 138,71 tỷ đồng từ các nhà đầu tư khác đầu tư các hạng mục thông tin liên lạc, cấp nước, trạm hạ áp cung cấp điện.

Chủ đầu tư dự án này là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bến Tre.

Các nội dung khác về dự án giữ nguyên theo Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 04/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ.