Ban Chỉ đạo dự án đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh họp định kỳ hằng tháng

Ban Chỉ đạo dự án đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh họp định kỳ hằng tháng

Dự án đường đai 3 TP Hồ Chí Minh có tổng mức đầu tư của là 75.378 tỷ đồng. Đây là dự án Giao thông thị thành lớn nhất từng thực hiện tại khu vực phía Nam, có vai trò quan yếu đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế – từng lớp tại những địa phương có tuyến đường này đi qua là TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

Mục lục

Theo zingnews.vn, chủ toạ UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa ký văn bản khẩn, ưng đề xuất mô hình chỉ đạo thực hiện Dự án đường đai 3 TP Hồ Chí Minh theo đề nghị của Sở liên lạc tải.

Theo đó, thành lập Ban Chỉ đạo dự án về Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh. Ban Chỉ đạo có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết ngay các vấn đề nảy sinh cần tháo gỡ trong quá trình thực hiện các dự án thành phần của thành thị. song song là cơ quan mối manh, đàm đạo, kết hợp với Tổ Công tác Chính phủ giải quyết các vướng mắc chung cho toàn dự án, các vấn đề có thuộc tính liên tỉnh như kỹ thuật, vật liệu, chính sách bồi thường… Mỗi tháng Ban Chỉ đạo họp một lần và xây dựng quy chế làm việc.

vanh-dai-3-tp-ho-chi-minh-01-1656406211.png
lược đồ tuyến đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, thành lập Ban Chỉ huy dự án của đô thị về Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh, là cơ quan trực Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ huy dự án có chức năng, nhiệm vụ điều hành giải quyết ngay các vấn đề nảy trong quá trình thực hành dự án, đặc biệt liên can đến công tác bồi thường, tương trợ và tái định cư. Định kỳ, Ban Chỉ huy dự án họp 2 tuần/lần.

Bên cạnh đó, Tổ Công tác Dự án đầu tư xây dựng đường đai 3, Vành đai 4 TP Hồ Chí Minh thành lập theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tổ Công tác Chính phủ họp (khi cấp thiết) theo nội dung đề nghị công việc cần phối hợp giữa các địa phương hoặc giữa địa phương với bộ, ngành Trung ương theo đề xuất của Ban Chỉ đạo dự án TP Hồ Chí Minh (với vai trò mai dong) hoặc khi có chỉ đạo của Tổ trưởng.

Văn bản nêu rõ, UBND TP Hồ Chí Minh giao Sở Giao thông chuyển vận khẩn trương kết hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông và các đơn vị hệ trọng lập mưu hoạch chi tiết hội nghị triển khai Dự án đường Vành đai 3.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ khẩn trương xây dựng Kế hoạch Chi tiết công tác bồi thường, tương trợ, tái định cư phục vụ Dự án. song song, chỉ dẫn UBND TP Thủ Đức, huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi thực hành các thủ tục can dự đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng (điều chỉnh kế hoạch dùng đất, thu hồi đất, lập, thẩm định, phê chuẩn phương án bồi hoàn, hỗ trợ, tái định cư…).

vanh-dai-3-tp-ho-chi-minh-02-1656406210.jpg
Đoạn Tân Vạn – Bình Chuẩn (tỉnh Bình Dương) thuộc vòng đai 3 TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất đầu tư và đưa vào phá hoang.

Ngày 16/6/2022, Quốc hội đã phê duyệt quyết nghị về Chủ trương đầu tư dự án đường vòng đai 3 TP Hồ Chí Minh. Nghị quyết nêu rõ, cơ quan chịu nghĩa vụ làm mai tổ chức thực hiện đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ toàn dự án là UBND TP Hồ Chí Minh.

Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư vòng đai 3 với tổng chiều dài khoảng 76,34 km, gồm 8 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công. Sơ bộ nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 642,7ha, giải phóng mặt bằng toàn tuyến một lần theo quy mô quy hoạch, trừ đoạn Tân Vạn – Bình Chuẩn (tỉnh Bình Dương) đã đầu tư.

Tổng mức đầu tư của dự án là 75.378 tỷ đồng. Năm 2022 chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án. Năm 2025 căn bản hoàn tất dự án. Năm 2026 đưa vào khai hoang.

Dự án đường vòng đai 3 TP Hồ Chí Minh được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt. Cụ thể như về nguồn vốn đầu tư sẽ điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 là 17.146 tỷ đồng đã bố trí cho Bộ liên lạc chuyển vận về các địa phương để thực hành, trong đó TP Hồ Chí Minh là 10.627 tỷ đồng, Đồng Nai là 856 tỷ đồng, Bình Dương là 4.266 tỷ đồng và Long An là 1.397 tỷ đồng. Cho phép tăng tổng mức vốn trung hạn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn thời đoạn 2021 – 2025 từ nguồn vốn dự kiến tăng thu của các địa phương.

Đường vòng đai 3 TP Hồ Chí Minh có vai trò quan yếu đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại những địa phương có tuyến đường này đi qua là TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Bởi đường đai 3 có tính chất vừa là đường cao tốc đai liên vùng, vừa là đường cao tốc thành thị.

Tuyến đường kết nối 2 miền Đông và Tây Nam Bộ, mạch lưu thông Bắc – Nam và trở thành tiền đề để TP Hồ Chí Minh nói riêng và vùng kinh tế phía Nam nói chung để cuốn đầu tư, phát triển tỉnh thành, công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ tại những khu vực dọc theo hai bên đường.