Đề xuất dành gần 18.000 tỷ đồng vốn đầu tư công xây dựng dự án cao tốc  Biên Hòa – Vũng Tàu

Đề xuất dành gần 18.000 tỷ đồng vốn đầu tư công xây dựng dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Nội dụng tại Tờ trình số 154/TT – CP vừa được Chính phủ trình Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1, đề xuất chuyển đổi phương thức đầu tư dự án từ phương thức đối tác công tư (PPP) sang sử dụng vốn đầu tư công.

Mục lục


Chia dự án cao tốc thành 3 dự án thành phần

Theo baodautu.vn, Chính phủ kiến nghị Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1 bằng nguồn vốn đầu tư công. Dự án cao tốc này có điểm đầu tại Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; điểm cuối tại Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 53,7 km.

Theo đề xuất, đầu tư giai đoạn 1 của dự án có quy mô 4 – 6 làn xe, giải phóng mặt bằng 6 – 8 làn xe theo quy mô quy hoạch.

Dự kiến tổng mức đầu tư cho dự án khoảng 17.837 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2025 nhu cầu vốn là khoảng 14.270 tỷ đồng; năm 2026 nhu cầu vốn khoảng 3.567 tỷ đồng.

cao-toc-bien-hoa-vung-tau-01-1651658550.jpg
Sơ đồ dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu. 

Chính phủ kiến nghị trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu sẽ được bố trí vốn từ nguồn vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách các địa phương, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021. Trong năm 2026 nguồn vốn dành cho dự án từ nguồn vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030.

Theo kế hoạch, dự án cao tốc này sẽ tiến hành chuẩn bị đầu tư năm 2022, năm 2023 khởi công, năm 2025 cơ bản hoàn thành dự án.

Trong Tờ trình số 154 này, Chính phủ đã kiến nghị phân chia dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu thành 3 dự án thành phần.

Dự án thành phần 1 (Km0 – Km16), có chiều dài khoảng 16 km thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án thành phần 1 là khoảng 6.240 tỷ đồng.

Dự án thành phần 2 (Km16 – Km34+200, trong đó đoạn Km16+800 Km29+400 đi trùng với đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông), có chiều dài khoảng 18,2 km thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án thành phần 2 là khoảng 6.407 tỷ đồng.

Dự án thành phần 3 (Km34+200 – Km53+700), có chiều dài khoảng 19,5 km, thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án thành phần 3 là khoảng 5.190 tỷ đồng.

cao-toc-bien-hoa-1653887674.jpg
Ảnh minh họa.


Áp dụng cơ chế đặc thù

Để đảm bảo Dự án cơ bản hoàn thành năm 2025, Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép áp dụng các cơ chế, chính sách đã được Quốc hội chấp thuận tại Nghị quyết số 43/2022/QH15, trong đó có 3 cơ chế chính sách liên quan đến chỉ định thầu, vật liệu xây dựng thông thường và phân cấp đầu tư dự án; áp dụng trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư các dự án thành phần tương tự dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2011 – 2025 đã được Quốc hội chấp thuận tại Nghị quyết số 44/2002/QH15; cho phép các địa phương bố trí ngân sách địa phương tham gia dự án.

“Giao Chính phủ: tổ chức triển khai thực hiện Dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư theo đúng quy định của pháp luật; xây dựng phương án thu phí để thu hồi vốn hoàn trả vào ngân sách trung ương”, Tờ trình số 154 nêu rõ.

Khi phân cấp cho các cơ quan chủ quản thực hiện, để bảo đảm việc chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất trong quá trình triển khai, Thủ tướng sẽ giao Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình trọng điểm chỉ đạo triển khai thực hiện, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

cao-toc-bien-hoa-vung-tau-02-1651658550.jpg
Dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu sau khi hoàn thành sẽ tạo động lực phát triển cho tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đối với 3 dự án thành phần phân cấp cho địa phương là cơ quan chủ quản đầu tư. Việc phân chia dự án thành 3 dự án thành phần bảo đảm điều kiện vận hành độc lập. Bộ Giao thông vận tải là cơ quan chuyên môn về xây dựng, chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở; đóng vai trò là cơ quan rà soát, điều phối bảo đảm thống nhất về quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật. Bộ Giao thông cũng sẽ là cơ quan chủ trì tổng hợp trình điều chỉnh chủ trương đầu tư (nếu có) và tổng hợp báo cáo Quốc hội hằng năm về tình hình thực hiện đầu tư.

Được biết trước đó, dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1 đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP.

Sau khi so sánh, đánh giá về trình tự, thủ tục triển khai giữa phương thức PPP và triển khai theo hình thức đầu tư công, cùng với đó, thực tế triển khai các dự án theo phương thức đối tác công tư trong thời gian gần đây, Chính phủ cho rằng cần thiết chuyển đổi Dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu sang hình thức đầu tư công để rút ngắn tiến độ triển khai dự án cao tốc.

Do đó, sau khi dự án hoàn thành và đưa vào khai thác, sẽ tổ chức thu phí để hoàn trả vốn ngân sách nhà nước. Điều này vẫn đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án, đồng thời vẫn phù hợp với định hướng huy động nguồn lực xã hội vào phát triển kết cấu hạ tầng.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu với mục tiêu đáp ứng nhu cầu và giảm tải, an toàn giao thông trên Quốc lộ 51. Sau khi hoàn thành dự án và đưa vào khai thác đồng bộ với đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông, hành lang vận tải giữa TP Hồ Chí Minh và Vũng Tàu. Đồng thời, phát huy tối đa cảng biển Cái Mép – Thị Vải và cảng hàng không quốc tế Long Thành. Dự án cao tốc tạo điều kiện và động lực phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh tạo động lực liên kết, thúc đẩy hợp tác và phát triển của các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng và vùng Đông Nam Bộ, vùng đồng bằng Sông Cửu Long, khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.


Các dự án đầu tư xây dựng là cơ hội để thị trường nhà đất phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là nhà đất tại thành phố Biên Hòa – Đồng Nai. Tham khảo ngay Mua nhà Đồng Nai để tìm hiểu thông tin và định giá nhà đất tại Biên Hòa một cách chính xác.