Gần 2.400 tỷ đồng đầu tư vào dự án khu công nghiệp mới tại Hòa Bình

Gần 2.400 tỷ đồng đầu tư vào dự án khu công nghiệp mới tại Hòa Bình

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nhuận Trạch.

Mục lục

Đối với dự án này, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận nhà đầu tư là Công ty TNHH Hòa Phú – Hòa Bình. Theo Quyết định số 265/QĐ – Ttg của Thủ tướng Chính phủ dự án này được đặt tại xã Nhuận Trạch và xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Khu công nghiệp này sẽ có quy mô lên tới 200 héc-ta, được bổ sung 13,68 héc-ta để đạt quy mô 213,68 héc-ta trong trường hợp 13,68 héc-ta được cấp có thẩm quyền bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất, chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp của tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 – 2030.

Dự kiến, tổng vốn đầu tư cho dự án khu công nghiệp này là 2.389,5 tỷ đồng. Trong đó, 366 tỷ đồng là vốn góp của nhà đầu tư; 2.023,5 tỷ đồng là vốn huy động.

khu-cong-nghiep-hoa-binh-01-1645778441.jpg
Dự kiến khu công nghiệp Nhuận Trạch có quy mô 200 héc-ta. 

Thủ tướng giao UBND tỉnh Hòa Bình thực hiện rà soát quy mô diện tích của dự án 200 héc-ta theo đúng Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 26/7/2018 của Chính phủ. Trong trường hợp không được bổ sung thêm 13,68 héc-ta vào quy hoạch sử dụng đất, chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp của tỉnh Hòa Bình, UBND tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm thực hiện việc điều chỉnh giảm quy mô Dự án từ 213,68 héc-ta xuống 200 héc-ta.

Đồng thời chỉ đạo hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh các nội dung liên quan đến dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, không được chuyển phần diện tích quy hoạch khu công nghiệp Nhuận Trạch còn lại sang mục đích sử dụng khác khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

UBND tỉnh Hòa Bình cũng có trách nhiệm chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình và các cơ quan có liên quan phối hợp với nhà đầu tư triển khai phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định. UBND tỉnh này phải thực hiện các giải pháp liên quan đến đời sống cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp. Trong đó phải chú trọng đến các phương án xây dựng nhà ở xã hội, các công trình xã hội, văn hóa, thể thao dành cho người lao động. Đối với người dân bị thu hồi đất thực hiện đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm. Việc thu hồi đất cần thực hiện phù hợp với tiến độ thực hiện dự án, đồng thời thu hút đầu tư để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất.

Có thể thấy, với việc phê duyệt dự án khu công nghiệp Nhuận Trạch, tỉnh Hòa Bình đặt kỳ vọng rất lớn vào việc đưa nền kinh tế tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sau khi dự án này được hoàn thành sẽ là động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại tỉnh này. Đồng thời sẽ mang tới các cơ hội việc làm không chỉ cho người dân tại địa phương mà còn người dân tại các địa phương lân cận.

Khu công nghiệp Nhuận Trạch ra đời sẽ thúc đẩy việc đổi mới và hoàn thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Hòa Bình nói riêng và các khu công nghiệp khu vực phía Bắc nói chung. Đồng thời góp phần đẩy nhanh quá trình đô thị hóa tại địa phương Tây Bắc này.