Hai dự án khu đô thị mới vốn gần 8.500 tỷ đồng tại Sóc Trăng đang tìm chủ đầu tư

Hai dự án khu đô thị mới vốn gần 8.500 tỷ đồng tại Sóc Trăng đang tìm chủ đầu tư

Các dự án khu đô thị mới đặt tại Phường 4, TP Sóc Trăng, có tổng diện tích gần 92 ha.

Mục lục

Ông Lâm Hoàng Nghiệp, Phó chủ toạ UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký Quyết định số 762/QĐ-UBND thông qua đề nghị sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hành dự án Khu đô thị mới Phường 4 – Khu 01, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đối với phần đất chưa giải phóng mặt bằng (lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu).

Theo đó, UBND tỉnh Sóc Trăng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ban bố dự án đầu tư có sử dụng đất, thông báo mời quan tâm và khai triển thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Đối với dự án khu thị thành mới này, Sóc Trăng đặt đích xây dựng Khu thành thị mới có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng tầng lớp đồng bộ theo tiêu chí thị thành mới, sáng dạ của TP Sóc Trăng; góp phần phát triển khu thị thành trọng tâm; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, nhà ở tầng lớp, thương nghiệp và dịch vụ cho quần chúng. #…

Theo kế hoạch, khu tỉnh thành mới Phường 4 – Khu 01 có tổng diện tích khoảng 466.200 ha. Trong đó, đất dân dụng chiếm tỷ lệ 99,5%, tương đương với 463.855 m2 (gồm đất công cộng thành thị 5.356 m2, chiếm tỷ lệ 1,15%; đất liên lạc thành thị 22.387 m2, chiếm tỷ lệ 4,80%; đất đơn vị ở: nhà vi la, nhà liền kề, nhà ở tầng lớp, đất công cộng, đất giáo dục, đất cây xanh – thể dục thể thao… là 436.112 m2, chiếm tỷ lệ 93,54%). Đất ngoài dân dụng (đất hạ tầng kỹ thuật) chiếm tỷ lệ 0,5% tương đương với 2.351 m2.

Dự kiến, quy mô dân số của dự án khu tỉnh thành này khoảng 7.500 người.

Tổng số vốn đầu tư cho dự án Khu tỉnh thành mới Phường 4 – Khu 01 là hơn 4.420 tỷ đồng. ước lượng phí dành cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là hơn 415 tỷ đồng.

khu-do-thi-soc-trang-1648179186.jpg
Hai dự án khu thị thành mới tại Sóc Trăng có tổng vốn đầu tư gần 8.500 tỷ đồng.

Phó chủ toạ UBND tỉnh Sóc Trăng cũng đã ký Quyết định số 764/QĐ-UBND thông qua đề nghị sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu thành phố mới Phường 4 – Khu 02, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đối với phần đất chưa giải phóng mặt bằng (chọn lọc nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu).

Đồng thời, UBND tỉnh Sóc Trăng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức công bố dự án đầu tư có dùng đất, thông tin mời quan hoài và khai triển thực hành các bước tiếp theo đúng quy định.

Theo quy hoach, dự án Khu thành thị mới Phường 4 – Khu 02 có tổng diện tích 45,24 ha (452.400 m2). Trong đó, diện tích đất ở chiếm tỷ lệ 39,2% tương đương với 177.341 m2. Diện tích đất dành cho giáo dục hơn 15.128 m2 (chiếm tỷ lệ 3,34%). Đất dành cho trạm y tế là 710,7 m2, chiếm tỷ lệ 0,16%. Đất dành cho cây xanh – giao thông có diện tích hơn 147.274 m2, chiếm tỷ lệ 32,55%.

Dự kiến, quy mô dân số tại khu tỉnh thành này là 7.480 người.

Ước tính tổng mức vốn đầu tư cho dự án Khu thành phố mới Phường 4 – Khu 02 là hơn 3.295 tỷ đồng. tổn phí dành cho bồi hoàn, hỗ trợ, tái định cư gần 358 tỷ đồng.

Ngày 11/3/2022, UBND tỉnh Sóc Trăng đã duyệt Quyết định ưng ý chủ trương đầu tư cho hai dự án khu tỉnh thành mới trên.