Hậu Giang đặt mục tiêu có 10 cụm công nghiệp với quy mô gần 550 ha

Hậu Giang đặt mục tiêu có 10 cụm công nghiệp với quy mô gần 550 ha

Theo Quyết định mới được UBND tỉnh Hậu Giang thông qua, trong tuổi 2021 – 2025, sẽ cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đạt 50% theo quy hoạch đối với các cụm công nghiệp mới thành lập, đạt 100% đối với các cụm công nghiệp hiện hữu.

Mục lục

Phó chủ toạ UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Hòa đã ký Quyết định số 619/QĐ-UBND duyệt phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, trong tuổi 2021 – 2025 sẽ có 10 cụm công nghiệp với tổng số diện tích là 548,05 ha. Cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đạt 50% theo quy hoạch đối với các cụm công nghiệp mới thành lập, đạt 100% đối với các cụm công nghiệp hiện hữu. Phấn đấu cuộn đầu tư để đạt tỷ lệ lấp đầy trên 80% diện tích cụm công nghiệp.

Theo đó, tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh từ sự đóng góp của các cụm công nghiệp tăng trưởng bình quân trong thời đoạn 2021 – 2025 là 12,95%/năm. Đến năm 2025 quy mô sẽ đạt trên 4.000 tỷ đồng. Cơ cấu lao động trong khu vực cụm công nghiệp chiếm 15,93% trong tổng số lao động công nghiệp trên địa bàn tỉnh; giải quyết việc làm cho hơn 10.000 cần lao.

Trong tuổi tiếp theo từ năm 2026 đến năm 2030 sẽ giữ nguyên và tiếp đầu tư đồng bộ, hoàn thiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật 10 cụm công nghiệp trong giai đoạn 2021 – 2025 trước đó. Đồng thời, mở mang cụm công nghiệp Vị Bình thêm 21 ha.

Như vậy, đến năm 2030, tổng số diện tích đất cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang là 569,05 ha. Tỉnh sẽ thực hành tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp, phấn đấu đạt tỷ lệ lấp đầy 100% diện tích đất cụm công nghiệp.

Đặt mục tiêu, đưa tỷ lệ đóng góp của các cụm công nghiệp vào tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tác đạt tối thiểu 45%. Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ của tỉnh Hậu Giang sẽ đạt trên 70%; giải quyết việc làm cho hơn 15.000 cần lao.

khu-cong-nghiep-hau-giang-1648630990.jpg
Đến năm 2050, Hậu Giang sẽ có 15 cụm công nghiệp.

Đến năm 2050, tỉnh Hậu Giang định hướng phát triển thêm 5 cụm công nghiệp mới. Như vậy, nâng tổng số cụm công nghiệp trên toàn địa bàn tỉnh lên con số 15. Tổng diện tích đất dành cho các cụm công nghiệp này là 907,63 ha.

Năm cụm công nghiệp mới theo định hướng phát triển đến năm 2050 là: Hỏa Lựu 1 (57,98 ha); Hỏa Lựu 2 (55,60 ha) tại xã Hỏa Lựu, TP Vị Thanh; Vị Bình 2 (75 ha) tại xã Vị Bình, huyện Vị Thủy; Lương Tâm 1 (75 ha) tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ; Lương Tâm 2 (75 ha) tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.

Tại các cụm công nghiệp mới sẽ ưu tiên đầu tư các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tác, các ngành sản xuất sạch, ít gây ô nhiễm môi trường (cơ khí chế tác, cơ khí lắp ráp); dệt may và sinh sản nguyên phụ liệu, giày dép; thiết bị điện, điện tử; chế biến nông sản thực phẩm và hàng tiêu dùng; thiết bị phương tiện y tế; xử lý chất thải; công nghiệp tương trợ và dịch vụ phục vụ sản xuất công nghiệp.

Với định hướng phát triển cụm công nghiệp như trên, ước lượng tổng số vốn đầu tư lên tới 10.021,14 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 4.182,06 tỷ đồng là phí tổn phóng thích mặt bằng; 5.818,39 tỷ đồng là vốn dành cho đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; 20,14 tỷ đồng là vốn dành cho lập quy hoạch chi tiết các cụm công nghiệp.

thời đoạn 2021 – 2025, dự định nhu cầu vốn đầu tư cụm công nghiệp là 3.922,86 tỷ đồng; giai đoạn 2026 – 2030 là 892,16 tỷ đồng; thời đoạn 2031 – 2050 là 4.928,37 tỷ đồng.

Tính đến năm 2020 tỉnh Hậu Giang đã có 10 cụm công nghiệp bao gồm: 6 cụm công nghiệp do UBND huyện, thị xã, thị thành quản lý với quy mô 323,94 ha; 4 cụm công nghiệp tập kết do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang quản lý, quy mô 410 ha.

Các cụm công nghiệp này hiện vấn được 51 dự án đầu tư sinh sản kinh dinh với tổng vốn đăng ký là 16.887 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 8.800 cần lao, tỷ lệ lấp đầy bình quân tại cụm công nghiệp là 52,17%. Những ngành nghề đốn trong các cụm công nghiệp này là chế biến lương thực, chế biến thực phẩm, may mặc, giày da, vật liệu xây dựng,…