Khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng tại Thanh Hóa đã được chấp thuận chủ trương đầu tư

Khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng tại Thanh Hóa đã được chấp thuận chủ trương đầu tư

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã đồng ý với chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp Đồng Vàng tại một phần phân khu công nghiệp số 15, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Mục lục

Theo kế hoạch, Khu công nghiệp Đồng Vàng có quy mô 492 ha sẽ được xây dựng tại xã Tân Trường, xã Tùng Lâm và xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Chủ đầu tư dự án là Tổng công ty Đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát làm chủ đầu tư.

Thời gian triển khai dự án không quá 48 tháng kể từ ngày quốc gia bàn giao đất cho chủ đầu tư. Thời gian hoạt động là 50 năm, bắt đầu từ ngày 18/3/2022.

hệ trọng đến điều kiện thực hiện dự án, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu dự án chỉ được khai triển sau khi chủ đầu tư thực hành việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng sinh sản sang mục đích khác theo đúng quy định của luật pháp về quản lý, dùng đất trồng lúa, luật pháp về lâm nghiệp, luật pháp về đất đai và quy định khác của luật pháp có hệ trọng.

Dự án Khu công nghiệp Đồng Vàng phải được cơ quan quốc gia có thẩm quyền ưng chuẩn kết quả giám định mỏng đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Trong quá trình thực hành dự án phải giữ nguyên hiện trạng tuốt luốt đất rừng tự nhiên, song song không tính phần diện tích đất rừng này vào phần diện tích đất cây xanh của dự án.

Trong quyết định của Phó Thủ tướng còn yêu cầu đơn vị chủ đầu tư dự án phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư. song song, thực hiện trách nhiệm về chuyển mục đích dùng rừng sang mục đích khác theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Luật Lâm nghiệp. Nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của luật pháp về đất đai, pháp luật về quản lý, dùng đất trồng lúa.

khu-cong-nghiep-1648195710.jpg
Khu cồng nghiệp Đồng Vàng có tổng vốn đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng. Ảnh minh họa.

Về phía tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh sẽ chịu bổn phận tổ chức thực hiện thu hồi đất, bồi hoàn, phóng thích mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hành dự án theo quy định của pháp luật về đất đai, luật pháp về lâm nghiệp, pháp luật về quản lý, dùng đất trồng lúa.

UBND tỉnh đảm bảo việc chuyển mục đích dùng đất trồng rừng sản xuất, đất trồng lúa trong chỉ tiêu chuyển mục đích dùng đất trồng rừng, đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp được Chính phủ cho phép tại quyết nghị số 43/NQ-CP ngày 9/5/2018.

Tại Khu kinh tế Nghi Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành hình định ưng chuẩn đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 đối với nhiều khu công nghiệp.

Cụ thể, tại Quyết định số 612, UBND tỉnh Thanh Hóa đã duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp số 11, Khu kinh tế Nghi Sơn. Khu công nghiệp này có địa giới hành chính tại xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn. Quy mô của dự án theo quy hoạch là 567 ha.

Đây sẽ là một khu công nghiệp đa ngành, trong đó giao hội ưu tiên các ngành nghề như công nghiệp cơ khí, lắp ráp động cơ và kho trung chuyển. Tại khu công nghiệp này sẽ có thêm công nghiệp phụ trợ phục vụ lọc hóa dầu, chế tác, vật liệu xây dựng. dự định khi đi vào hoạt động phá hoang khu công nghiệp sẽ cần sử dụng khoảng 16.500 lao động, dân số khoảng 5.000 người.

Tại Quyết định số 613/QĐ-UBND, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã chuẩn y quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp số 17, Khu kinh tế Nghi Sơn. Dự án này có quy mô khoảng 782 ha.

Khu công nghiệp này sẽ tụ hợp đa dạng ngành nghề. Trong đó, ưu tiên các ngành dùng công nghệ cao, công nghiệp áp dụng R&D, các khu khởi nghiệp gắn với trọng tâm giáo dục và đào tạo. Tổng số cần lao tại khu công nghiệp khoảng 19.945 người.

Với hàng loạt dự án khu công nghiệp được quy hoạch tại Khu kinh tế Nghi Sơn sẽ tạo động lực phát triển theo hướng công nghiệp hóa và tạo vấn lực lượng lớn lao động tại địa phương góp phần thúc đẩy kinh tế – từng lớp tại tỉnh Thanh Hóa.