Những dự án tỷ USD nào đang được Bắc Ninh kêu gọi đầu tư?

Những dự án tỷ USD nào đang được Bắc Ninh kêu gọi đầu tư?

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2022, định hướng năm 2025 (đợt 1) gồm 175 dự án, với diện tích khoảng 7.644 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 25,4 tỷ USD.

Mục lục

 

 

Theo VietnamFinance, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng vừa ký quyết định phê duyệt danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2022, định hướng năm 2025 (đợt 1).

Theo đó, từ nay đến năm 2025, Bắc Ninh có 175 dự án với diện tích khoảng 7.644 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 25.369 tỷ USD cần kêu gọi và thu hút đầu tư.

Phân loại theo danh mục, tỉnh Bắc Ninh kêu gọi, thu hút đầu tư lĩnh vực nhà ở, khu đô thị có nhiều dự án nhất với 92 dự án; 49 dự án thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ; 17 dự án nông nghiệp; nhà ở xã hội có 7 dự án; 7 dự án thuộc lĩnh vực thể thao, giáo dục, y tế, môi trường; 3 dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp.

Theo địa bàn, TP Bắc Ninh có 37 dự án, TP Từ Sơn 13 dự án, huyện Tiên Du 20 dự án, huyện Yên Phong 9 dự án, huyện Quế Võ 30 dự án, huyện Thuận Thành 21 dự án, huyện Gia Bình 25 dự án, huyện Lương Tài 20 dự án.

dau-tu-bac-ninh-1651224344.jpg
Từ nay đến năm 2025, Bắc Ninh kêu gọi, thu hút đầu tư 175 dự án.

Trong đó, dự án tại huyện Tiên Du và TP Từ Sơn có tổng vốn đầu tư lớn nhất lên tới 3,78 tỷ USD, đó là 3 phân khu có diện tích 1.400 ha khu đô thị, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí.

Sau đó là 2 dự án khu đô thị và dịch vụ phía tây thị trấn Chờ quy mô 420 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD.

Chỉnh trang khu dân cư huyện Quế Võ 369 ha, vốn đầu tư 1,3 tỷ USD. Khu đô thị có diện tích khoảng 360 ha tại phường Hòa Long, Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, vốn đầu tư 1,29 tỷ USD. Khu đô thị, dịch vụ 300 ha tại phường Khắc Niệm, phường Vân Dương và phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, có vốn đầu tư 1 tỷ USD. Dự án khu đô thị thông minh Nam Sơn 298,07 ha tại huyện Quế Võ, vốn đầu tư 1,1 tỷ USD.

Ngoài ra, trong danh mục kêu gọi đầu tư còn có 7 dự án nhà ở xã hội. Nhà ở xã hội thôn Dương Húc, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, diện tích 4,94 ha, vốn đầu tư 53,3 triệu USD. Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân thôn Thân Thượng và Chính Trung, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, diện tích 4,87 ha, vốn đầu tư 52,6 triệu USD. Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, diện tích 4,8 ha, vốn đầu tư 51,8 triệu USD. Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân TP Bắc Ninh, diện tích 3,6 ha, vốn đầu tư 38,9 triệu USD. Khu nhà ở xã hội phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh, diện tích 3,52 ha, vốn đầu tư 38 triệu USD. Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân thôn Ấp Đồn, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, diện tích 3,5 ha, vốn đầu tư 37,8 triệu USD.

3 dự án khu, cụm công nghiệp là khu công nghệ thông tin tập trung tỉnh Bắc Ninh, có diện tích 250 ha tại huyện Tiên Du, tổng vốn đầu tư 136 triệu USD. Cụm công nghiệp Quỳnh Phú, huyện Gia Bình, diện tích 25 ha, tổng vốn đầu tư 13 triệu USD. Cụm công nghiệp làng nghề Quảng Bố, huyện Lương Tài, diện tích 10 ha, vốn đầu tư 5 triệu USD.

Trong đề án kêu gọi, thu hút đầu tư, tỉnh Bắc Ninh đã giao nhiệm vụ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư phố hợp với các đơn vị, địa phương liên quan trên cơ sở danh mục ban hành xây dựng bộ tài liệu, thông tin về các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh; kịp thời tham mưu báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh danh mục phù hợp với tình hình thực tế; Tổ chức công bố trên Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đồng thời, giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường công khai, cung cấp thông tin quy hoạch cho các nhà đầu tư quan tâm. UBND cấp huyện có trách nhiệm cập nhật các quy hoạch sử dụng đất các dự án thuộc danh mục dự án thu hút đầu tư.