Những thông tin hữu ích về quy hoạch đất khoáng sản hiện nay

Những thông tin hữu ích về quy hoạch đất khoáng sản hiện nay

Tài nguyên tự nhiên là những vật phẩm quý giá đối với đời sống của con người và khoáng sản là một bộ phận không nhỏ trong số đó. Ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới, khoáng sản được xem là một nguồn lực quan trọng để tạo động lực xúc tiến sự phát triển. vì thế, vấn đề xây dựng, thực hiện quy hoạch đất khoáng sản luôn được xác định là một nhiệm vụ trung tâm và ưu tiên hàng đầu.

Mục lục


Khoáng sản là gì?

Khoáng sản là những dạng vật chất tồn tại dưới nhiều khác nhau (rắn, lỏng, khí) như: sắt, than, đá, vàng, titan, cao lanh,… Có rất nhiều cách hiểu khác nhau về định nghĩa khoáng sản là gì, tuy nhiên, có thể hiểu bao quát như sau: “Khoáng sản là sự tích tụ thiên nhiên của các khoáng vật ở thể rắn, lỏng, khí ở trên hoặc trong vỏ trái đất, có hình thái, số lượng và chất lượng đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về cho phép khai phá, sử dụng, có khả năng đem lại giá trị kinh tế ở ngày nay hoặc tương lai.”

quy-hoach-dat-khoang-san1-1652354163.jpg
Việt Nam có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng và có giá trị tương đối cao

Ở Việt Nam, phá hoang khoáng sản là một khái niệm đã được luật hóa. Theo Luật khoáng sản năm 2010 thì: “khai khẩn khoáng sản là hoạt động nhằm thu hồi khoáng sản, bao gồm xây dựng căn bản mỏ, khai đào, phân loại, làm giàu và các hoạt động khác có hệ trọng”.


Định nghĩa quy hoạch đất khoáng sản

Quy hoạch đất có thể hiểu đơn giản là quờ các biện pháp được ứng dụng để phân phối nguồn đất đai phục vụ cho các hoạt động hệ trọng đến khoáng sản như: dò hỏi, khẩn hoang, chế biến, tích tụ, sử dụng,… dưới các hoạt động mang thuộc tính pháp chế và quản lý của Nhà nước, nhằm tổ chức các cách thức sử dụng đất khoáng sản phù hợp với đường lối chính trị, chiến lược phát triển kinh tế và tình hình xã hội của giang san.quy-hoach-dat-khoang-san2-1652354207.jpg

Quy hoạch đất khoáng sản là một cách thức giúp các hoạt động liên hệ đến khoáng sản diễn ra


Nội dung quy hoạch chi tiếtVề mục Mục tiêu quy hoạch đất khoáng sản

– đích dò xét: dò la về khối lượng, chất lượng dò hỏi đối với khu vực có khoáng sản, trữ lượng, tài nguyên hợp với trữ lượng khoáng sản huy động vào khẩn hoang và các tính chất kỹ thuật khác với mỗi loại khoáng sản, dự án dò xét cụ thể;

– đích khẩn hoang: Sản lượng khoáng sản phá hoang hiệp với tài nguyên, trữ lượng khoáng sản phục vụ nhu cầu nguyên liệu cho hoạt động chế biến, dùng trong nước hay xuất khẩu với công nghệ hiện đại, hà tằn hà tiện và bảo vệ tài nguyên, môi trường, có tính khoa học với sự phân bố tài nguyên, loại khoáng sản hay dự án cụ thể;

– Mục tiêu chế biến: Tính chi tiết sản lượng, loại hình sản phẩm khoáng sản qua chế biến, các tính chất cần đáp ứng về công nghệ, nêu cao tính tùng tiệm vật liệu, bảo vệ môi trường, nguồn năng lượng đối với từng loại khoáng sản hay dự án cụ thể;quy-hoach-dat-khoang-san3-1652354274.jpg

Dây chuyền tuyển quặng apatit hiện đại

– đích dùng: Phái đáp ứng nhu cầu về khoáng sản trong nước và xuất khẩu, riêng với với các sản phẩm khoáng sản sau chế biến thì bảo đảm thích hợp với thuộc tính của từng loại khoáng sản và quy định, chính sách của quốc gia có can dự đến khoáng sản.quy-hoach-dat-khoang-san4-1652354314.jpg

Sản lượng khoáng sản phục vụ hoạt động xuất khẩu càng ngày càng tăng mạnhkhuôn khổ quy hoạch về khoáng sản

– Phạm vi quy hoạch: Quy hoạch về hoạt động dò hỏi, khẩn hoang, chế biến hay sử dụng cho các loại khoáng sản, trừ các loại khoáng sản như: dầu khí, than đá, than bùn, quặng phóng xạ (urani, thori…), khoáng sản làm nguyên liệu xây dựng, những loại khoáng sản phân tán nhỏ lẻ theo quy định của luật pháp hiện hành về khoáng sản.

– Ranh giới quy hoạch là khu vực có phân bố khoáng sản, chế biến khoáng sản trên phần diện tích lục địa của cả nước.Đối tượng của quy hoạch về khoáng sản

Các loại khoáng sản trong diện quy hoạch có thể chia thành các nhóm như sau: Nhóm quặng chì, kẽm; Nhóm quặng thiếc, vonfram và antimon; Nhóm khoáng chất mica, pyrit, quarzit, thạch anh, silimanit, sericit, vermiculit và các loại khoáng sản: Quặng apatit, Quặng bôxit, Quặng sắt, Quặng titan; Nhóm quặng vàng, đồng, niken, molipđen; Nhóm khoáng vật công nghiệp: serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc; Nhóm quặng cromit, mangan; Nhóm quặng đá quý, đất hiếm; Nhóm nước khoáng, nước nóng tự nhiên; Nhóm khoáng vật nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa trắng), magnezit.

quy-hoach-dat-khoang-san5-1652354368.jpg
Quặng vàng trong diện quy hoạch khoáng sản được phát hiện và khai hoangNội dung lập quy hoạch về khoáng sản

– Thu thập và tổng hợp, xử lý nguồn thông tin, dữ liệu nhằm phục vụ lập quy hoạch:

 • Thu thập thông tin và dữ liệu;
 • Khảo sát thông báo thực địa;
 • Tổng hợp xử lý các thông báo và dữ liệu;
 • Lập vắng kết quả.

– phân tách và đánh giá điều kiện địa lí, thiên nhiên, điều tra và dò xét hiện trạng vỡ hoang, chế biến và dùng các loại khoáng sản thuộc Phạm vi đất quy hoạch:

 • Tiềm năng tài nguyên khoáng sản đã tìm thấy;
 • Hiện trạng khoáng sản;
 • Hiện trạng bảo vệ môi trường;
 • Hiện trạng khoa học công nghệ và nguồn nhân công.

– Đánh giá về tình hình thực hiện kỳ quy hoạch trước:

 • Kết quả các Mục tiêu quy hoạch đạt được;
 • Các thành quả, hạn chế, kinh nghiệm.

– Đánh giá tác động của việc dò la, khai phá, chế biến và sử dụng khoáng sản:

 • Tác động đến kinh tế – tầng lớp;
 • Tác động đến trật tự tầng lớp, quốc phòng, an ninh;
 • Tác động đến môi trường, hệ sinh thái;
 • Tác động của các sự cố môi trường;
 • Tác động đến quy hoạch phát triển hạ tầng;
 • Tác động của tiến bộ khoa học.

– Phân tích và đánh giá tác động của các chủ trương, chính sách liên hệ đến khoáng sản.

quy-hoach-dat-khoang-san6-1652354488.jpg
Hội thảo đánh giá về thực hành chính sách về khoáng sản

– phân tách và đánh giá các tác động tới hoạt động khoáng sản:

 • Dự báo các tác động của phát triển kinh tế – xã hội;
 • Dự báo các tác động của tiến bộ khoa học;
 • Dự báo nhu cầu sử dụng khoáng sản;
 • Dự báo về tình hình giá các loại khoáng sản.

– Xây dựng, chọn lọc phương án quy hoạch:

 • thích hợp với dự báo phát triển kinh tế – xã hội;
 • Quy hoạch phát triển các nhóm hay loại khoáng sản cụ thể;
 • Khoanh định các khu vực cấm, các khu vực hạn chế, các khu vực dò xét, khai thác và chế biến khoáng sản;
 • Xây dựng, đề xuất quy hoạch ngành khoáng sản.


Quy định của luật pháp về quy hoạch đất khoáng sản

Điều 152 Luật Đất đai năm 2013 quy định đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản như sau:

“1. Đất dùng cho hoạt động khoáng sản bao gồm đất để dò xét, vỡ hoang, chế biến khoáng sản và khu vực các công trình phụ trợ cho hoạt động khoáng sản và nhà xí an toàn trong hoạt động khoáng sản.

2. Đất để dò xét, vỡ hoang khoáng sản được Nhà nước cho thuê đối với tổ chức, cá nhân chủ nghĩa, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được phép thực hành dự án dò xét, khai phá khoáng sản.

Đất để làm mặt bằng chế biến khoáng sản thuộc loại đất sản xuất, kinh dinh phi nông nghiệp có chế độ dùng đất như đất thương nghiệp, dịch vụ, đất cơ sở sinh sản phi nông nghiệp quy định tại Điều 153 của Luật này.

3. Việc sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản phải tuân theo các quy định sau đây:

a) Có giấy phép hoạt động khoáng sản và quyết định cho thuê đất để dò xét, khai thác khoáng sản hoặc quyết định cho thuê đất để làm mặt bằng chế biến khoáng sản của cơ quan quốc gia có thẩm quyền theo quy định của Chính phủ;

b) thực hành các biện pháp bảo vệ môi trường, xử lý chất thải và các biện pháp khác để không gây thiệt hại cho người sử dụng đất trong khu vực và xung quanh;

c) sử dụng đất phù hợp với tiến độ dò hỏi, khẩn hoang khoáng sản; người sử dụng đất có bổn phận trả lại đất đúng với tiến độ dò xét, phá hoang khoáng sản và trạng thái lớp đất mặt được quy định trong hợp đồng thuê đất;

d) Trường hợp dò la, vỡ hoang khoáng sản mà không dùng lớp đất mặt hoặc không ảnh hưởng đến việc dùng mặt đất thì không phải thuê đất mặt.”

quy-hoach-dat-khoang-san7-1652354585.jpg
Đất được quy hoạch phục vụ cho khai thác khoáng sản

Đối với quy hoạch khoáng sản, tại Điều 10 Luật Khoáng sản năm 2010 đã nêu rõ quy hoạch khoáng sản bao gồm:

“a) Quy hoạch điều tra căn bản địa chất về khoáng sản;

b) Quy hoạch dò xét, khẩn hoang khoáng sản chung cả nước;

c) Quy hoạch vỡ hoang, dùng từng loại, nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng cả nước và quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, nhóm khoáng sản khác cả nước;

d) Quy hoạch thăm dò, khai phá, dùng khoáng sản tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương.”

Trong đó, nội dung quy hoạch điều tra căn bản địa chất về khoáng sản, tức thị thẩm tra các vấn đề liên quan đến nguồn đất có khoáng sản như sau:

“Điều tra, phát hiện khoáng sản cùng với việc lập bản đồ địa chất khu vực, địa chất tai biến, địa chất môi trường, địa chất khoáng sản biển, bản đồ chuyên đề và nghiên cứu chuyên đề về địa chất, khoáng sản; Đánh giá tiềm năng khoáng sản theo loại, nhóm khoáng sản và theo cấu trúc địa chất có triển vọng nhằm phát hiện khu vực có khoáng sản mới. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết nội dung điều tra căn bản địa chất về khoáng sản; thủ tục giám định, ưng chuẩn đề án, bẩm kết quả điều tra căn bản địa chất về khoáng sản.Việc lập quy hoạch điều tra căn bản địa chất về khoáng sản phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây: hạp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quy hoạch vùng, chiến lược khoáng sản; Định hướng cho quy hoạch thăm dò, phá hoang khoáng sản chung cả nước.”

Việc cấp Giấy phép khai khẩn khoáng sản phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

Thứ nhất là, Giấy phép khẩn hoang khoáng sản chỉ được cấp ở khu vực không có tổ chức, cá nhân chủ nghĩa đang dò la, khai phá khoáng sản hợp pháp và không thuộc khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực trợ thì cấm hoạt động khoáng sản, khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

Thứ hai là, không chia cắt khu vực khoáng sản có thể đầu tư vỡ hoang hiệu quả ở quy mô lớn để cấp Giấy phép khẩn hoang khoáng sản cho nhiều tổ chức, cá nhân chủ nghĩa khai thác ở quy mô nhỏ.

Khoản 3 Điều 11 Luật Khoáng sản năm 2010 quy định quy hoạch điều tra căn bản địa chất về khoáng sản phải có các nội dung chính sau đây:

“a) Lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về địa chất, khoáng sản;

b) Đánh giá tiềm năng từng loại, từng nhóm khoáng sản; xác định vùng có triển vọng về khoáng sản;

c) Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản kỳ trước;

d) Xác định quy mô đầu tư, nhu cầu về thiết bị, kỹ thuật, phương pháp phân tách, thí điểm phục vụ điều tra căn bản địa chất về khoáng sản;

đ) Giải pháp, tiến độ tổ chức thực hành quy hoạch.”

Theo Điều 44 Luật Đất đai năm 2013 thì thẩm quyền thẩm định quy hoạch đất khoáng sản được quy định như sau:

“1. Thẩm quyền thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

a) Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng giám định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp nhà nước.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có nghĩa vụ giúp Hội đồng thẩm định trong quá trình thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

b) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập Hội đồng giám định quy hoạch, kế hoạch dùng đất quốc phòng, an ninh và quy hoạch, kế hoạch dùng đất cấp tỉnh.

Cơ quan quản lý đất đai ở trung ương có nghĩa vụ giúp Hội đồng giám định trong quá trình giám định quy hoạch, kế hoạch dùng đất;

c) chủ toạ Ủy ban quần chúng. # cấp tỉnh thành lập Hội đồng giám định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh, cấp huyện có nghĩa vụ giúp Hội đồng thẩm định trong quá trình thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

2. Hội đồng giám định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp có nghĩa vụ thẩm định và gửi Thông báo kết quả giám định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến cơ quan tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch dùng đất quy định tại Điều 42 của Luật này; cơ quan tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch dùng đất có nghĩa vụ thu nạp, giải trình theo nội dung thông tin kết quả thẩm định quy hoạch, kế hoạch dùng đất.

Trong trường hợp cấp thiết, Hội đồng giám định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tổ chức soát, khảo sát thực địa các khu vực dự định chuyển mục đích dùng đất…”

quy-hoach-dat-khoang-san8-1652354686.jpg
Công tác rà soát khu vực phục vụ cho hoạt động khoáng sản

Như vậy, quy hoạch về đất khoáng sản hiện thời là một vấn đề có tính cấp thiết, là động lực tạo ra các sản phẩm từ khoáng sản phục vụ các nhu cầu trong đời sống của con người. Việc quy hoạch đất khoáng sản, hoạt động can hệ đến khoáng sản hợp không chỉ góp phần bảo vệ nguồn đất, nguồn khoáng sản, mà còn gián tiếp phân bổ và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân công cần lao trong từng lớp cho các mục đích kinh tế khác.