Những thông tin mới nhất về quy hoạch điện gió ở Việt Nam

Những thông tin mới nhất về quy hoạch điện gió ở Việt Nam

Được đánh giá là một nước có nền kinh tế nhạy bén và tốc độ phát triển nhanh chóng, Việt Nam đang nghiên cứu đưa ra nhiều giải pháp khác nhau để đáp ứng nhu cầu điện năng dồi dào phục vụ các hoạt động sản xuất kinh dinh. Một trong số đó là phá hoang sản xuất nguồn điện gió trên tất lãnh thổ giang sơn. Hãy cùng cập nhật thông tin mới nhất về quy hoạch điện gió ở Việt Nam hiện thời để biết thêm chi tiết nhé!

Mục lục

Quy hoạch điện gió là gì?

Năng lượng gió là yếu tố chủ chốt tạo ra nguồn điện gió. Năng lượng gió hiểu cơ bản là động năng của không khí thuộc bầu khí quyển của địa cầu và nó là một hình thức gián tiếp tạo ra của năng lượng thái dương. Cách thức dùng năng lượng gió là việc dùng hoạt động di chuyển của không khí giúp tạo ra năng lượng cơ học. Sau đó, các tuabin gió chuyển hóa từ động năng thành cơ năng, đây chính là điện năng được cung cấp cho các hoạt động của con người trong đời sống và sinh sản kinh dinh.

quy-hoach-dien-gio-o-viet-nam1-1653415767.jpeg
Quy hoạch điện gió tại các khu vực có năng lượng gió lớn

Có thể hiểu quy hoạch phát triển điện gió hiện là việc phân bổ vị trí điện gió, bao gồm quy hoạch phát triển điện gió quốc gia và quy hoạch phát triển điện gió cấp tỉnh. Quy hoạch điện gió ở Việt Nam phát triển điện gió có vai trò làm cơ sở cho mọi hoạt động đầu tư phát triển điện gió sau đó.


Vai trò của quy hoạch điện gió

Việc sử dụng năng lượng gió sẽ giúp giảm sự phụ thuộc vào máy móc và nhiên liệu khác, bởi gió được tạo ra nhờ các chuyển động của dòng không khí. Quy hoạch điện gió hiệu quả sẽ giúp giảm chất thải của năng lượng hóa thạch gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho môi trường.

bây giờ, điện gió có giá thành tương đối thấp so với các nguồn năng lượng tái tạo khác đang được đưa vào dùng. thành thử, tính cạnh tranh của điện gió có so với điện từ nhiên liệu khác.

quy-hoach-dien-gio-o-viet-nam2-1653415816.jpeg
phí tổn cho điện gió được đánh giá là thấp hơn các nguồn điện khác

khai phá điện gió có thể tiết kiệm tài nguyên đất và dùng đất cho nhiều mục đích khác trong diện tích xây dựng điện gió. Nhờ khẩn hoang điện gió mà đề nghị giải quyết việc làm cho cần lao tại nhiều địa phương cũng được giải quyết triệt để hơn.

Mục tiêu quy hoạch điện gió ở Việt Nam

Mục tiêu quy hoạch điện gió ở Việt Nam tính đến năm 2025, nguồn điện gió bổ sung vào quy hoạch lên đến 11.630MW, chiếm tỷ lệ 20% tổng nguồn điện cung ứng trên cả nước.

Tại khu vực Bắc Trung bộ, vụ thể là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị phải đảm bảo bổ sung 51 dự án điện gió có tổng công suất là 2.919MW. Khu vực duyên hải Nam Trung bộ, đặc biệt các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận và Bình Thuận cần bổ sung quy hoạch thêm khoảng 10 dự án với tổng công suất 4.193MW.

Khu vực Tây Nguyên, đặc biệt các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông và Lâm Đồng phải mau chóng có phương án bổ sung quy hoạch 91 dự án điện gió có tổng công suất lên đến 11.733MW.

quy-hoach-dien-gio-o-viet-nam3-1653415861.jpeg
Việc xem xét phát triển điện gió tại Tây Nguyên được kỳ vọng sẽ đem lại hiệu quả cao

Khu vực Tây Nam bộ, đặc biệt là các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau yêu cầu bổ sung quy hoạch với con số khủng là 94 dự án có tổng công suất là 25.541MW.

Tại khu vực Đông Nam bộ thì Bà Rịa – Vũng Tàu bổ sung 2 dự án điện gió có công suất 602MW.

Các nội dung pháp luật về quy hoạch điện gió ở Việt Nam

Thẩm quyền quy hoạch phát triển điện gió các khu vực

Bộ công thương nghiệp có thẩm quyền tổ chức lập quy hoạch phát triển điện gió quốc gia, Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; ban bố quy hoạch dự án và chỉ dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hành quy hoạch dự án phát triển khi đã được phê duyệt.

Ủy ban quần chúng. # tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương xét thấy địa phương có tiềm năng phát triển điện gió thì tổ chức lập quy hoạch phát triển điện gió cấp tỉnh, sau đó trình Bộ trưởng Bộ công thương nghiệp phê duyệt quy hoạch này.

Quy hoạch và danh mục các dự án phát triển điện gió

Tại Điều 3 Thông tư số: 07/VBHN-BCT của Bộ công thương nghiệp quy định thực hành phát triển dự án điện gió và hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió quy định về quy hoạch và danh mục các dự án như sau:

“1. Phát triển các dự án điện gió được thực hành theo Quy hoạch phát triển điện lực trong đó xác định tiềm năng và khu vực phát triển điện gió cho từng địa bàn. Các dự án điện gió chưa có trong quy hoạch phải được thực hành thẩm định, trình cấp có thẩm quyền duyệt, bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực.

2. Các dự án đã có trong quy hoạch phát triển điện lực các cấp và quy hoạch phát triển điện gió cấp tỉnh đã ưng chuẩn được thực hành theo quy định về chuyển tiếp tại Điểm c Khoản 1 và Khoản 3 Điều 59 của Luật Quy hoạch.

3. Tiến độ vận hành, quy mô công suất các tuổi của dự án phải tuân thủ theo đúng quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch phát triển điện gió đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp Chủ đầu tư dự án điều chỉnh tiến độ thực hành méo mó quá sáu (6) tháng hoặc chia thời đoạn thực hiện dự án khác so với quy hoạch cần bẩm cơ quan có thẩm quyền quyết định phê chuẩn quy hoạch để xem xét, chuẩn y.

4. Khi phát triển các dự án điện gió được duyệt y danh mục trong quy hoạch phát triển điện gió tỉnh thời đoạn 2011 – 2020, UBND tỉnh phải cập nhật quy hoạch đấu nối dự án điện gió vào hệ thống điện để bảo đảm truyền tải công suất dự án và khả năng tiếp thụ hệ thống điện khu vực dự án. Trường hợp phương án đấu nối dự án đổi thay, UBND tỉnh thưa Bộ công thương nghiệp để thẩm định, duyệt hoặc trình chuẩn y phương án đấu nối điều chỉnh của dự án điện gió theo thẩm quyền.”


Nội dung quy hoạch phát triển mạng lưới điện gió

Quy hoạch phát triển điện gió nhà nước sẽ gồm các nội dung chính sau:

– Tiềm năng năng lượng gió của các địa phương;

– Danh mục các dự án điện gió đề xuất;

– Định hướng đấu nối dự án điện gió vào mạng lưới điện quốc gia sẵn có.

quy-hoach-dien-gio-o-viet-nam4-1653415975.jpeg
Đấu nối điện gió vào hệ thống điện quốc gia là vấn đề quan trọng hàng đầu trong lập quy hoạch điện gió

Quy hoạch phát triển điện gió cấp tỉnh có các nội dung chính sau:

– Tiềm năng năng lượng điện gió trong phạm vi của tỉnh;

– Diện tích, ranh giới giữa các khu vực phát triển các dự án điện gió;

– Danh mục các dự án điện gió lập quy hoạch;

– Quy mô công suất của các dự án điện gió, cách thức đấu nối điện gió vào màng lưới điện quốc gia.

Đề án quy hoạch điện gió nội dung cốt yếu sau:

– Sự cấp thiết phải đầu tư dự án điện gió và các điều kiện thực tế để thực hiện đầu tư xây dựng;

– dự định các đích, quy mô dự án, địa điểm đặt dự án, hình thức thực hành dự án điện gió;

– Nhu cầu sử dụng nguồn đất và tài nguyên khác: mô tả rõ diện tích khảo sát, diện tích dùng mang tính lâm thời và diện tích dùng có thời hạn, diện tích ảnh hưởng chuồng tiêu an toàn; kê nhiều loại hình đất, khu vực biển và phân tách hiện trạng hiệu quả sử dụng đất, tài nguyên và khu vực thuộc biển; Đánh giá tính hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch không gian thuộc biển, tính chồng lấn với các quy hoạch khác;

– bẩm chi tiết về đánh giá tiềm năng gió tại khu vực đặt dự án;

– Sơ bộ về giải pháp công nghệ: phân tích phương án công nghệ trên cơ sở các đặc tính gió trong khu vực dự án; phương án bố trí tuabin gió;

– Phương án thiết kế sơ bộ bao gồm các nội dung: Địa điểm xây dựng dự án; Loại công trình và cấp công trình chính; Bản vẽ thiết kế sơ bộ tổng mặt bằng dự án điện gió; Bản vẽ và thuyết minh sơ bộ các giải pháp cơ bản được chọn lọc của công trình điện gió chính;

– ít phương án đấu nối nhà máy điện gió vào màng lưới điện nhà nước. Trong đó diễn tả chi tiết nhất hiện trạng nguồn và lưới điện, kế hoạch cụ thể phát triển nguồn và lưới điện, đối chiếu lựa chọn phương án đấu nối có hiệu quả, xem xét sự ảnh hưởng của nguồn và lưới điện khu vực nếu xuất hiện dự án và đánh giá chừng độ kết nạp của lưới điện nếu đưa dự án vào vận hành;

– Sơ bộ giải pháp thực hiện: chuyển vận thiết bị siêu trường, siêu trọng; tiến độ thực hiện; giải pháp kỹ thuật xây dựng;

quy-hoach-dien-gio-o-viet-nam5-1653416044.jpeg
chuyển vận cánh quạt tuabin gió ra địa điểm thi công công trình

– Sơ bộ tổng mức đầu tư;

– Đánh giá qua quýt hiệu quả kinh tế, tầng lớp và tác động của dự án điện gió.Trình tự lập quy hoạch phát triển điện gió

lớp lang lập quy hoạch điện gió tỉnh phải tuân theo những quy định hiện hành về nội dung, Trình tự, thủ tục lập quy hoạch phát triển điện lực chung là nội dung thuộc Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ công thương nghiệp), cụ thể như sau:

“(i) chọn lọc tham vấn lập quy hoạch. Trên cơ sở nhu cầu của địa phương, Sở công thương nghiệp lập đề cương, dự toán quy hoạch rồi trình Ủy ban quần chúng. # tỉnh duyệt y. Trên cơ sở vốn ngân sách bố trí, Sở Công Thương chọn lọc tham mưu có chức năng và năng lực để lập quy hoạch.

(ii) tham vấn tiến hành lập quy hoạch. tư vấn tiến hành lập quy hoạch theo đề cương được duyệt trong vận hạn được giao.

(iii) Ủy ban quần chúng tỉnh duyệt y. Sở công thương nghiệp tổ chức lấy quan điểm các ban ngành có hệ trọng, tổ chức chỉnh sửa các nội dung góp ý (nếu có) sau đó trình Ủy ban Nhân dân tỉnh “thưa Quy hoạch” đã được chỉnh sửa để duyệt y.

(iv) Bộ Công Thương giám định và duyệt. Bộ Công Thương giao cho một đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên hệ tiến hành thẩm định quy hoạch. Sau khi nhận được quan điểm chính thức bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị có liên can, đơn vị chủ trì hoàn chỉnh ít thẩm định, trình Bộ Trưởng Bộ công thương nghiệp coi xét, chuẩn y. Trường hợp quy hoạch cần hiệu chỉnh, Bộ Công Thương yêu cầu tham vấn sửa đổi, bổ sung. Sau khi đề án quy hoạch đã được hoàn chỉnh, đơn vị chủ trì thẩm định hoàn thành thưa thẩm định, trình Bộ Trưởng Bộ Công Thương coi xét, ưng chuẩn.

(v) Ủy ban quần chúng. # tỉnh công bố quy hoạch. Sau khi quy hoạch được Bộ công thương nghiệp chuẩn y, Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ quản tiến hành ban bố quy hoạch.”Cơ cấu nguồn điện gió

Với phương án cơ sở, tổng nhu cầu điện toàn quốc đến năm 2025 đạt mức 63471 MW, năm 2030 đạt mức 90651 MW. Đối với điện gió, tổng công suất đặt năm 2025 là 6030 MW (chiếm 5,8% tổng cơ cấu công suất), năm 2030 là 10090 MW (chiếm 6,9% tổng cơ cấu công suất).

Với phương án cao, tổng nhu cầu điện toàn quốc đến năm 2025 đạt mức 68367 MW, năm 2030 đạt mức 100210 MW. Đối với điện gió, tổng công suất đặt năm 2025 là 11630 MW (chiếm 10.0% tổng cơ cấu công suất), năm 2030 là 18390 MW (chiếm 10.8% tổng cơ cấu công suất).


Giải pháp phát triển quy hoạch điện gió ở Việt Nam giờ

– Phương án cơ sở: Đến thời đoạn 2025, điện gió đạt mức 6.030 KW; Phương án cao: Đến tuổi 2025, điện gió đạt mức 11.630 KW.

– đấu có cơ chế khuyến khích về giá điện nhất quyết (FIT) bảo đảm đủ thời gian cho việc phát triển các dự án đã có trong quy hoạch ( tức khoảng 4.800 KW) và huy động có hiệu quả thêm lượng công suất cấp thiết cho thời đoạn 2020 – 2025.

– Đẩy mạnh công tác đầu tư và huy động hệ thống lưới điện truyền tải bảo đảm phải giải tỏa tối đa công suất các dự án điện gió và vận hành ổn định, có hiệu quả hệ thống điện gió đã đầu tư.

quy-hoach-dien-gio-o-viet-nam6-1653416147.jpeg
Đầu tư quy hoạch điện gió trên ngoài khơi

– Thúc đẩy toàn vẹn các giải pháp về lưu trữ năng lượng hệ thống.

Như vậy, dù ngành công nghiệp điện gió tại nước ta chỉ bắt đầu khởi sắc vào năm 2019, dù không đạt mức hiệu quả cao như năng lượng màng tang hay các dạng năng lượng khác, điện gió vẫn dần khẳng định vị trí tiềm năng và vai trò hăng hái của mình trong tổng cơ cấu nguồn điện. Việc nối đầu tư khai khẩn, quy hoạch điện gió ở Việt Nam có hiệu quả sẽ góp phần rất lớn trong việc cung cấp nguồn điện đáp ứng nhu hố xí dùng trong nước và hướng tới xuất khẩu điện sang các nước phụ cận.