Quy hoạch treo có làm được sổ đỏ không?

Quy hoạch treo có làm được sổ đỏ không?

Đất quy hoạch treo luôn là nỗi niềm trằn trọc đối với người dân cũng như các cấp chính quyền. Vấn đề thu hút nhiều sự quan hoài nhất liên tưởng đến quy hoạch treo đó là đất quy hoạch treo có làm được sổ đỏ không? Để giải đáp cho câu hỏi này, mời bạn theo dõi bài viết ngay sau đây.

Mục lục

Đất quy hoạch treo luôn là nỗi niềm trăn trở đối với người dân cũng như các cấp chính quyền. Vấn đề thu hút nhiều sự quan hoài nhất liên hệ đến quy hoạch treo đó là đất quy hoạch treo có làm được sổ đỏ không? Để đáp cho câu hỏi này, mời bạn theo dõi bài viết ngay sau đây.


Khái niệm quy hoạch treo

Quy hoạch treo hay gọi một cách chính xác là quy hoạch dùng đất treo được hiểu theo cách hiểu đơn giản nhất là tình trạng diện tích đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định, ghi trong kế hoạch dùng đất với một hay nhiều mục đích khác nhau, đó là mảnh đất đã có công bố thu hồi nhằm thực hiện kế hoạch nhưng không được thực hành theo như tiến độ và kế hoạch đặt ra ban đầu.

dat-quy-hoach-treo-co-lam-duoc-so-do-khong1-1653041926.jpg
Tình trạng quy hoạch treo xuất hiện ngày càng nhiều

Thế nên, theo như quy định tại Khoản 8 Điều 49 Luật Đất đai 2013 sửa đổi bổ sung 2019 thì diện tích đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện đã ban bố phải tiến hành thu hồi để thực hiện dự án hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng mà hết 3 năm vẫn không có quyết định thu hồi hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch dùng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ việc quy hoạch cũng như tiến hành công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Trên cơ sở quy định nêu trên, có thể hiểu vận hạn quy hoạch treo là sau khoảng thời gian 03 năm kể từ khi có ban bố quy hoạch dùng đất hàng năm mà không thực hành kế hoạch sử dụng đất và cũng không ban bố điều chỉnh, hủy bỏ, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần đất trên thì được phần đất ấy sẽ được gọi là đất quy hoạch treo.

Theo quy định của luật pháp hiện hành thì sẽ phụ thuộc vào nội dung dùng đất hoặc những loại quy hoạch, dự án mà sẽ có bấy nhiêu những dạng quy hoạch treo gián tiếp hay trực tiếp hệ trọng đến đất là các quy hoạch về việc phát triển kinh tế – tầng lớp; Quy hoạch dùng đất; Quy hoạch chung xây dựng thành thị; Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn; Quy hoạch chi tiết xây dựng thành thị; Quy hoạch giao thông, thủy lợi; Bên cạnh những quy hoạch nêu trên thì còn có những quy hoạch ngành như là công nghiệp, thể thao, du lịch, y tế, nông nghiệp, thương nghiệp, an ninh, quốc phòng. Những dự án treo cũng na ná tồn tại ở nhiều dạng và nhiều địa phương từ những khu công nghiệp, khu kinh tế đến hạ tầng liên lạc, khu tỉnh thành, hẻm treo,…


Quy định của pháp luật về đất trong quy hoạch treo

Nhằm quy định về kế hoạch quy hoạch dùng đất của quy hoạch treo và những quy định về kế hoạch quy hoạch dùng đất được quy định tại Luật đất đai 2013, thì Luật đất đai năm 2013 hiện hành và những văn bản chỉ dẫn hệ trọng đã quy định về kế hoạch quy hoạch sử dụng đất trong quy hoạch treo một cách cụ thể. Theo đó, căn cứ Điều 49, quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy định về vấn đề xử lý đất quy hoạch treo như sau:

dat-quy-hoach-treo-co-lam-duoc-so-do-khong2-1653041961.jpg
luật pháp quy định như thế nào về đất quy hoạch treo?

” Điều 49. thực hiện quy hoạch, kế hoạch dùng đất

7. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp dùng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của luật pháp Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người dùng đất trong khu vực phải chuyển mục đích dùng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được đấu thực hiện các quyền của người dùng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở , công trình , trồng cây lâu năm , nếu người dùng đất có nhu cầu cải tạo , sang sửa nhà ở , công trình hiện có thì phải được cơ quan quốc gia có thẩm quyền cho phép theo quy định của luật pháp .

8. Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hành dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông qua kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh , hủy bỏ và phải ban bố việc điều chỉnh , hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất .

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền ưng chuẩn kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh , hủy bỏ hoặc có điều chỉnh , hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh , hủy bỏ thì người dùng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 7 Điều này . ”

Trên cơ sở của việc Luật đất đai không nêu rõ hạn dự án treo bao lâu thì hủy mà chỉ có thời hạn hủy bỏ quy hoạch đối với việc thu hồi hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nếu như sau 3 năm không có quyết định thu hồi đất, chưa được phép chuyển mục đích dùng đất kể từ ngày ban bố quy hoạch theo như quy định tại Khoản 8 Điều 49 Luật Đất đai 2013. Sẽ phụ thuộc vào thời điểm tồn tại, xây dựng nhà trên đất quy hoạch để tiến hành việc đền bù thiệt hại về công trình nhà ở,…

Quy hoạch treo có làm được sổ đỏ không?

Quy hoạch treo có làm được sổ đỏ không? cứ quy định tại Điều 49 Luật Đất đai 2013:

Trường hợp quy hoạch dùng đất đã được công bố mà vẫn chưa có kế hoạch dùng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất sẽ được tiếp dùng cũng như được thực hành những quyền của người dùng đất theo như quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển đổi mục đích dùng đất cũng như thu hồi đất theo kế hoạch được nối thực hành các quyền của người dùng đất nhưng không được xây dựng nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu như người dùng đất có nhu cầu cải tạo, tu sửa nhà ở, công trình hiện có thì phải được sự cho phép của cơ quan quốc gia có thẩm quyền theo như quy định của pháp luật.

dat-quy-hoach-treo-co-lam-duoc-so-do-khong3-1653042001.jpg
Chỉ có thể làm sổ đỏ cho đất dính quy hoạch treo khi có công bố hủy bỏ việc thu hồi đất

Mặt khác thì tại Khoản 6 Điều 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013 quy định về 1 trong 7 trường hợp không cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là người sử dụng đất có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền dùng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Vậy nên nếu đã nhận được thông tin hay quyết định thu hồi đất của UBND huyện thì thửa đất mà bạn đang sử dụng sẽ thuộc trường hợp không cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bài viết trên đây đã giúp bạn có cho mình câu giải đáp cho câu hỏi “Quy hoạch treo có làm được sổ đỏ không?” Nhận thấy thuộc tính của việc quy hoạch treo ảnh hưởng lên đời sống của bà con và chính quyền rất lớn nên việc đặt ra những quy định rõ ràng liên tưởng đến giải quyết “nạn” quy hoạch treo là cần thiết khôn xiết.