Quy hoạch treo có làm được sổ đỏ không?

Quy hoạch treo có làm được sổ đỏ không?

Đất quy hoạch treo luôn là nỗi niềm trăn trở đối với người dân cũng như các cấp chính quyền. Vấn đề thu hút nhiều sự quan tâm nhất liên quan đến quy hoạch treo đó là đất quy hoạch treo có làm được sổ đỏ không? Để trả lời cho câu hỏi này, mời bạn theo dõi bài viết ngay sau đây.

Mục lục

Đất quy hoạch treo luôn là nỗi niềm trăn trở đối với người dân cũng như các cấp chính quyền. Vấn đề thu hút nhiều sự quan tâm nhất liên quan đến quy hoạch treo đó là đất quy hoạch treo có làm được sổ đỏ không? Để trả lời cho câu hỏi này, mời bạn theo dõi bài viết ngay sau đây.


Khái niệm quy hoạch treo

Quy hoạch treo hay gọi một cách chính xác là quy hoạch sử dụng đất treo được hiểu theo cách hiểu đơn giản nhất là tình trạng diện tích đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định, ghi trong kế hoạch sử dụng đất với một hay nhiều mục đích khác nhau, đó là mảnh đất đã có công bố thu hồi nhằm thực hiện kế hoạch nhưng không được thực hiện theo như tiến độ và kế hoạch đặt ra ban đầu.

dat-quy-hoach-treo-co-lam-duoc-so-do-khong1-1653041926.jpg
Tình trạng quy hoạch treo xuất hiện ngày càng nhiều

Thế nên, theo như quy định tại Khoản 8 Điều 49 Luật Đất đai 2013 sửa đổi bổ sung 2019 thì diện tích đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện đã công bố phải tiến hành thu hồi để thực hiện dự án hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng mà hết 3 năm vẫn không có quyết định thu hồi hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ việc quy hoạch cũng như tiến hành công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Trên cơ sở quy định nêu trên, có thể hiểu thời hạn quy hoạch treo là sau khoảng thời gian 03 năm kể từ khi có công bố quy hoạch sử dụng đất hàng năm mà không thực hiện kế hoạch sử dụng đất và cũng không công bố điều chỉnh, hủy bỏ, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần đất trên thì được phần đất ấy sẽ được gọi là đất quy hoạch treo.

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì sẽ phụ thuộc vào nội dung sử dụng đất hoặc những loại quy hoạch, dự án mà sẽ có bấy nhiêu những dạng quy hoạch treo gián tiếp hay trực tiếp liên quan đến đất là các quy hoạch về việc phát triển kinh tế – xã hội; Quy hoạch sử dụng đất; Quy hoạch chung xây dựng đô thị; Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn; Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị; Quy hoạch giao thông, thủy lợi; Bên cạnh những quy hoạch nêu trên thì còn có những quy hoạch ngành như là công nghiệp, thể thao, du lịch, y tế, nông nghiệp, thương mại, an ninh, quốc phòng. Những dự án treo cũng tương tự tồn tại ở nhiều dạng và nhiều địa phương từ những khu công nghiệp, khu kinh tế đến hạ tầng giao thông, khu đô thị, hẻm treo,…


Quy định của pháp luật về đất trong quy hoạch treo

Nhằm quy định về kế hoạch quy hoạch sử dụng đất của quy hoạch treo và những quy định về kế hoạch quy hoạch sử dụng đất được quy định tại Luật đất đai 2013, thì Luật đất đai năm 2013 hiện hành và những văn bản hướng dẫn liên quan đã quy định về kế hoạch quy hoạch sử dụng đất trong quy hoạch treo một cách cụ thể. Theo đó, căn cứ Điều 49, quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy định về vấn đề xử lý đất quy hoạch treo như sau:

dat-quy-hoach-treo-co-lam-duoc-so-do-khong2-1653041961.jpg
Pháp luật quy định như thế nào về đất quy hoạch treo?

” Điều 49. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

7. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở , công trình , trồng cây lâu năm , nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo , sửa chữa nhà ở , công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật .

8. Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh , hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh , hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất .

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh , hủy bỏ hoặc có điều chỉnh , hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh , hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 7 Điều này . ”

Trên cơ sở của việc Luật đất đai không nêu rõ thời hạn dự án treo bao lâu thì hủy mà chỉ có thời hạn hủy bỏ quy hoạch đối với việc thu hồi hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nếu như sau 3 năm không có quyết định thu hồi đất, chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất kể từ ngày công bố quy hoạch theo như quy định tại Khoản 8 Điều 49 Luật Đất đai 2013. Sẽ phụ thuộc vào thời điểm tồn tại, xây dựng nhà trên đất quy hoạch để tiến hành việc bồi thường thiệt hại về công trình nhà ở,…


Quy hoạch treo có làm được sổ đỏ không?

Quy hoạch treo có làm được sổ đỏ không? Căn cứ quy định tại Điều 49 Luật Đất đai 2013:

Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà vẫn chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất sẽ được tiếp tục sử dụng cũng như được thực hiện những quyền của người sử dụng đất theo như quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất cũng như thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu như người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo như quy định của pháp luật.

dat-quy-hoach-treo-co-lam-duoc-so-do-khong3-1653042001.jpg
Chỉ có thể làm sổ đỏ cho đất dính quy hoạch treo khi có công bố hủy bỏ việc thu hồi đất

Mặt khác thì tại Khoản 6 Điều 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013 quy định về 1 trong 7 trường hợp không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là người sử dụng đất có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Vậy nên nếu như đã nhận được thông báo hay quyết định thu hồi đất của UBND huyện thì thửa đất mà bạn đang sử dụng sẽ thuộc trường hợp không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bài viết trên đây đã giúp bạn có cho mình câu trả lời cho câu hỏi “Quy hoạch treo có làm được sổ đỏ không?” Nhận thấy tính chất của việc quy hoạch treo ảnh hưởng lên đời sống của bà con và chính quyền rất lớn nên việc đặt ra những quy định rõ ràng liên quan đến giải quyết “nạn” quy hoạch treo là cần thiết vô cùng.