“Soi” giá đất tại Khánh Hòa sau khi công bố hệ số điều chỉnh năm 2022

“Soi” giá đất tại Khánh Hòa sau khi công bố hệ số điều chỉnh năm 2022

Giá đất tại nhiều vị trí thuộc tỉnh Khánh Hòa tăng mạnh, một số nơi có vị trí đắc địa tại TP Nha Trang giá đất tăng 3,6 lần.

Mục lục


Giá đất thành thị tăng mạnh

Mới đây, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng vừa ký ban hành quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 30/5/2022.

Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 của tỉnh Khánh Hòa được ứng dụng cho đất nông nghiệp, phi nông nghiệp. Đây sẽ là cứ để tính giá đất cụ thể được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất vận dụng đối với các trường hợp theo quy định pháp luật. Theo đó, giá đất năm 2022 tại tỉnh này được tính bằng cách lấy bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 nhân với hệ số giá đất.

kh5-1653728011.jpg
Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có hiệu lực từ ngày 30/5/2022.

Cụ thể, hệ số giá đất nông nghiệp năm 2022 của tỉnh Khánh Hòa vẫn giữ nguyên so với năm 2021, còn đối với đất phi nông nghiệp tăng từ 5 – 25%.

Trong đó, đối với đất thị thành tại TP Nha Trang, đáng chú ý nhất là vị trí 1 của đường Trần Phú từ phía nam cầu Trần Phú đến đường Hoàng Diệu có mức tăng cao nhất là 3,6 lần.

Vị trí 1 của các loại đường 1, 2, 3 và đoạn còn lại của đường Trần Phú có hệ số điều chỉnh giá đất tăng 3 lần (năm 2021 là 2,5 lần). Các đường loại 4, 5, 6, 7, 8 và các vị trí còn lại của đường loại 1, 2, 3 và các vị trí còn lại của đường Trần Phú; các khu thành thị, dân cư mới trên địa bàn các phường thuộc TP Nha Trang có hệ số điều chỉnh giá đất tăng 2,4 lần (năm 2021 là 2 lần). Các đảo thuộc TP Nha Trang có hệ số điều chỉnh giá đất tăng 1,4 lần (năm 2021 là 1,2 lần).

kh1-1653727746.jpg
Bảng giá đất phi nông nghiệp các phường tại TP Nha Trang.

Đất nông nghiệp thuộc TP Nha Trang có mức tăng giá đất 1,6 lần; riêng các đảo thuộc phường Vĩnh Nguyên tăng 1,2 lần. Đối với hai xã Vĩnh Trung và Vĩnh Thái tăng 1,3 lần, các xã còn lại thuộc thành TP Nha Trang tăng 1,2 lần.

rưa rứa, đất ở thành phố tại các phường, thị trấn thuộc TP Cam Ranh, huyện Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh, huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm, huyện Khánh Vĩnh và huyện Khánh Sơn có hệ số từ tăng 1,3 – 1,9 lần.

kh2-1653727746.jpg
Hệ số điều chỉnh giá đất ở tại thành thị của TP Nha Trang.

Trong lần điều chỉnh hệ số giá đất lần này, đất ở nông thôn và đất thương nghiệp dịch vụ tại các đô thị, thị xã, huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đều có hệ số tăng nhẹ.

Theo quyết định về việc ban hành quy định về bảng giá đất định kỳ 5 năm tuổi 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đối với đất ở, tại TP Nha Trang có mức giá cao nhất là 27 triệu đồng/m2, tối thiểu là 400.000 đồng/m2. TP Cam Ranh giá đất ở cao nhất là 3,9 triệu đồng/m2, thấp nhất cao nhất 299.000 đồng/m2. Thị xã Ninh Hòa có giá đất ở cao nhất là 3,9 triệu đồng/m2, thấp nhất là 156.000 đồng/m2.


Bạn đang muốn tìm hiểu giá đất các huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa? Tham khảo ngay


Mua đất Khánh Hòa


để cập nhật thông tin và giá bất động sản chuẩn xác tại Khánh Hòa nhé.

Đối với các huyện như huyện Vạn Ninh có mức giá cao nhất là 3,12 triệu đồng/m2, thấp nhất là 169.000 đồng/m2. Huyện Diên Khánh cao nhất là 3,38 triệu đồng/m2, thấp nhất là 156.000 đồng/m2. Huyện Cam Lâm cao nhất là 2,21 triệu đồng/m2, thấp nhất là 130.000 đồng/m2. Huyện Khánh Sơn cao nhất là 429.000 đồng/m2, thấp nhất là 78.000 đồng/m2. Huyện Khánh Vĩnh cao nhất là 780.000 đồng/m2, thấp nhất là 110.500 đồng/m2.

kh3-1653727746.jpg
Bảng giá đất phi nông nghiệp thuộc thị trấn Cam Đức – huyện Cam Lâm.

Giá đất thương mại dịch vụ được xác định theo vị trí, loại đường, hệ số như xác định giá đất ở và bằng 80% giá đất ở cùng vị trí nhưng không được dưới khung giá tối thiểu quy định.

liên can đến hệ số điều chỉnh một số loại đất tại TP Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng lưu ý, đối với tổ chức kinh tế được cấp có thẩm quyền cho thuê đất, giao đất có thu tiền dùng đất không chuẩn y hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích dùng đất để thực hành dự án trong một số trường hợp khu đất, thửa đất có hệ số dùng đất từ 7 đến dưới 9 lần thì hệ số điều chỉnh sẽ được tăng thêm 5% so với hệ số quy định tại vị trí, khu vực của khu đất, thửa đất.

Đối với khu đất, thửa đất có hệ số dùng đất từ 9 đến dưới 11 lần thì hệ số điều chỉnh sẽ được tăng thêm 10% so với hệ số quy định tại vị trí, khu vực của khu đất, thửa đất. Riêng khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 11 đến 13 lần thì hệ số điều chỉnh sẽ được tăng thêm 15% so với hệ số quy định tại vị trí, khu vực của khu đất, thửa đất.


Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất nhằm chống thất thu

Trước đó, Ban Kinh tế – Ngân sách thuộc HĐND tỉnh Khánh Hòa đã có bẩm soát về phương án hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

kh4-1653730024.jpg
Việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 của tỉnh Khánh Hòa nhằm tránh tình trạng thất thu thuế trong giao tế chuyển nhượng bất động sản.

Qua khảo sát, thu thập thông báo cho thấy trong 4 tháng đầu năm 2022, hoạt động chuyển nhượng

bất động sản

trên địa bàn tỉnh diễn ra rất sôi động. Tuy nhiên, phần nhiều các giao dịch bất động sản có giá chuyển nhượng kê khai và nộp thuế cao hơn rất nhiều lần so với giá đất của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng mức giá chuyển nhượng bất động sản kê khai để nộp thuế thấp hơn so với giá giao thiệp trong thực tiễn.

Ban kinh tế – ngân sách cho rằng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 do UBND tỉnh đề xuất thấp hơn so với giá đất trên thị trường. Tuy nhiên, nếu vẫn tiếp kiến điều tra, tổng hợp, phân tách thông báo thị trường để xây dựng phương án hệ số điều chỉnh giá đất 2022 thì ngân sách sẽ đấu bị thất thu do chậm ban hành quy định.

bởi thế, Ban kinh tế – ngân sách đã cơ bản hợp nhất với hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 theo Tờ trình số 3795 của UBND tỉnh Khánh Hòa và hệ số giá đất mới sẽ áp dụng cho những tháng còn lại của năm 2022.