Thủ tướng phê duyệt quy hoạch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050

Thủ tướng phê duyệt quy hoạch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 219/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch của tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2050.

Mục lục

Phát huy tiềm năng, lợi thế của Bắc Giang

Theo Quyết định mới được Thủ tướng phê duyệt, quy hoạch tỉnh Bắc Giang phải phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ 2021-2030 của đất nước, các quy hoạch quốc gia, vùng, vùng thủ đô Hà Nội tới nơi 2030 và tầm nhìn tới năm 2050.

Quy hoạch cũng cần phát huy tiềm năng, lợi thế, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của tỉnh để thực hiện các mục tiêu. Trong đó, đầu tư có trọng điểm, tập trung tăng trưởng theo chiều sâu, tạo động lực mới cho phát triển tỉnh Bắc Giang. Quyết định cũng chỉ rõ cần kết hợp hài hòa giữa phát triển vùng động lực với các vùng khó khăn, đi cùng đảm bảo môi trường. Bắc Giang cần liên kết với các địa phương xung quanh, lân cận và chủ động trong hội nhập quốc tế.

Tỉnh Bắc Giang cần phát huy nhân tố con người một cách tối đa để đảm bảo phát triển bền vững. Khuyến khích, phát huy tinh thần cống hiến; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đầu tư vào giáo dục và đào tạo, coi đó là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo vệ quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Theo đó, Quyết định đề ra mục tiêu tới năm 2030, Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện, bền vững. Trong đó, công nghiệp là động lực chủ yếu cho tăng trưởng, phát triển không gian mới. Đưa Bắc Giang thành một trong những trung tâm công nghiệp của vùng; có đột phá; dịch vụ đa dạng, phát triển; nông nghiệp ổn định theo hướng an toàn, chất lượng, hiệu quả. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội, đô thị đồng bộ và hiện đại. Lĩnh vực khoa học, công nghệ và kinh tế tri thức trở thành nhân tố chủ yếu trong tăng trưởng của tình; phát triển nhân lực chất lượng cao. Đối với lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và xã hội thuộc nhóm tiên tiến trong cả nước. Đời sống của nhân dân được nâng lên…

quy-hoach-bac-giang-01-1645411247.jpg
Mục tiêu tới năm 2030, GRPD của Bắc Giang sẽ đạt 9.800 USD.

Quyết định đã chỉ rõ, tới năm 2030, Bắc Giang trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, GRDP vào nhóm 15 tỉnh, thành dẫn đầu cả nước và đứng đầu khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 đặt ra cho tỉnh Bắc Giang đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 10 năm 2021-2030 đạt 15-16%. Trong đó lĩnh vực công nghiệp – xây dựng chiếm tỷ trọng lớn (17-18%/năm); lĩnh vực dịch vụ tăng 10-11%/năm và nông – lâm thủy sản tăng từ 2-3%/năm.

Cơ cấu kinh tế của Bắc Giang được xác định với mục tiêu công nghiệp – xây dựng chiếm 66-67%; nông – lâm – thủy sản 6-7% và dịch vụ chiếm 24-25%. Mục tiêu tới năm 2030, GRPD của Bắc Giang sẽ đạt 9.800 USD (khoảng 240 triệu đồng một người/ năm theo giá hiện hành).

Thu ngân sách nhà nước của tỉnh Bắc Giang được đặt mục tiêu tăng bình quân trên 18% một năm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1-1,5% một năm. Bên cạnh đó là các mục tiêu khác về môi trường, giáo dục, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, lao động…

Các đột phá phát triển được nêu trong Quyết định gồm: Hoàn thiện cơ chế, chính sách và cải cách hành chính, tập trung nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách phát triển vùng động lực, hạ tầng, thu hút đầu tư, sản phẩm chủ lực…

Tập trung vào xây dựng, tạo đột phá về hạ tầng, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương. Trong đó, tập trung xây dựng hạ tầng giao thông, chuyển đổi số, đô thị…

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khơi dậy khát vọng cống hiến, vươn lên của người dân.

Mục tiêu cụ thể đề ra tỷ lệ đô thị hóa đạt từ 55 đến 60%. Xây dựng và mở rộng thành phố Bắc Giang, hướng tới thành phố thông minh, đạt đô thị loại I. Các huyện Việt Yên, Hiệp Hòa trở thành thị xã, thị trấn Chũ trở thành thị xã và thị trấn Vôi là đô thị loại IV. Bên cạnh đó, có 8 trên 9 huyện sẽ đạt chuẩn nông thôn mới. Hạ tầng được đầu tư phát triển đồng bộ, hiện đại. Giao thông thông suốt, an toàn. Đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt. Về văn hóa – xã hội, mục tiêu đặt ra khách du lịch tới Bắc Giang đạt trên 7,5 triệu người; Chỉ số phát triển con người đạt 0,85%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 90% và đào tạo có văn bằng, chứng chỉ là 35-40%. Về môi trường, đặt mục tiêu 100% các khu, cụm công nghiệp và đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có hệ thống xử lý nước thải tập trung, các cơ sở kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường.

Với tầm nhìn tới năm 2050, Quyết định nêu rõ, Bắc Giang sẽ là tỉnh công nghiệp hiện đại, phát triển một cách toàn diện và bền vững. Trong đó chú trọng phát triển xanh, khu công nghiệp xanh, sinh thái; dịch vụ đa dạng và hiện đại. Tới năm 2050, nông nghiệp theo hướng sạch, chất lượng và hiệu quả. Bên cạnh đó, chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, con người của Bắc Giang. Đời sống con người, an sinh xã hội được cải thiện, có mức sống cao, cuộc sống tốt và an ninh, trật tự xã hội ổn định…


Tới năm 2030 Bắc Giang quy hoạch 29 khu công nghiệp

Quyết định cũng đề ra quy hoạch 38 tuyến đường tỉnh với tổng số 1.128 km để phát triển hạ tầng giao thông cấp tỉnh. Quy hoạch phân vùng của tỉnh gồm 3 vùng. Vùng trọng điểm là Tây Nam tỉnh Bắc Giang, bao gồm: huyện Hiệp Hòa, Việt Yên, Yên Dũng, thành phố Bắc Giang và một phần các huyện Lạng Giang, Lục Nam. Trong đó, thành phố Bắc Giang là trung tâm vùng trọng điểm. Các trục phát triển chính của vùng này là: Thị trấn Vôi – thành phố Bắc Giang – Việt Yên; Trục thành phố Bắc Giang – Bích Động – Thắng; Trục thị xã Hiệp Hòa – Nham Biền; Trục thành phố Bắc Giang – thị trấn Đồi Ngô;

Vùng phía Đông gồm các huyện: Sơn Động, Lục Nam, Lục Ngạn. Trong đó thị trấn Chũ là trung tâm vùng.

Vùng phía Bắc gồm: huyện Yên Thế, Tân Yên, Lạng Giang. Trong đó thị trấn Vôi là trung tâm vùng.

Theo Quyết định này, tới năm 2030, tỉnh Bắc Giang quy hoạch 29 khu công nghiệp với tổng diện tích lên tới 7.000 héc-ta. Trong đó có 12 khu công nghiệp – dịch vụ – đô thị; 63 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 3.000 héc-ta.

quy-hoach-bac-giang-02-1645411247.jpg
Năm 2030, tỉnh Bắc Giang sẽ có 29 khu công nghiệp. 

Các khu vực được bố trí để quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp bao gồm: Trục hành lang quốc lộ 1A và cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn; Trục ĐT 398, ĐT 296 – 295 – quốc lộ 37 – quốc lộ 17 – ĐT 299; Trục phía Đông theo ĐT 293 – quốc lộ 37 và vành đai V.

Không gian phát triển dịch vụ tổng hợp, logistics được xác định gồm: trung tâm thành phố Bắc Giang; khu Nam và Tây Nam là khu vực công nghiệp – dân cư; Khu Bắc – Đông Bắc tập trung sản xuất nông nghiệp và xuất khẩu nông sản.

Không gian phát triển du lịch gồm 5 không gian. Trong đó bao gồm: Khu du lịch Tây Yên Tử; du lịch sinh thái nông nghiệp, nghỉ dưỡng, gồm các huyện phía Đông Bắc. Không gian du lịch gắn với khởi nghĩa Yên Thế; Không gian văn hóa lịch sử ATK, văn hóa quan họ. Không gian dịch vụ du lịch, vui chơi, lịch sử, tâm linh, nghỉ dưỡng thành phố Bắc Giang, huyện Yên Dũng.

Theo Quyết định, phương án sử dụng đất đến năm 2030 của tỉnh Bắc Giang được quy định chi tiết với tổng diện tích tự nhiên là 380.589 héc-ta. Trong đó, đất nông nghiệp là 268.972 hức-ta. Đất phi nông nghiệp là 119.920 héc-ta; đất chưa sử dụng là 697 héc-ta, giảm 2.695 héc-ta.

Từ năm 2021 đến 2030, Bắc Giang sẽ thực hiện thu hồi 34.598 héc-ta đất nông nghiệp, gần 2.000 héc-ta đất phi nông nghiệp để thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội trên địa bản tỉnh này. Đồng thời, Bắc Giang chuyển đổi mục đích sử dụng 34.598 héc-ta đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 5.344 héc-ta. Đưa 2.695 héc-ta đất chưa sử dụng vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp.


Các giải pháp để Bắc Giang hoàn thành mục tiêu

Để hoàn thành các mục tiêu được đề ra, Quyết định đã đưa ra 8 nhóm giải pháp chủ yếu.

Một là, về huy động vốn , thu hút đầu tư. Theo đó, nhu cầu vốn cho phát triển của Bắc Giang tới năm 2030 lên tới 1,5 triệu tỷ đồng. Để huy động được số vốn này, cần ưu tiên bố trí nguồn ngân sách để đầu tư các công trình không huy động được xã hội hóa. Huy động đầu tư các dự án lớn về hạ tầng như giao thông, thủy lợi, khu, cụm công nghiệp, đô thị, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng xã hội… Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn. Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút các ngành công nghiệp, dịch vụ, chế biến, các ngành mũi nhọn như điện tử, công nghệ cao, công nghệ phụ trợ…

Hai là, nhóm giải pháp về chuyển đổi số và phát triển sản phẩm chủ lực. Trong đó, tập trung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, thành phố thông minh, thanh toán không dùng tiền mặt… Xây dựng chiến lược về chuyển đổi số, đầu tư và xây dựng hạ tầng số, nội dung số…

Phát triển sản phẩm cơ khí nội địa theo hướng công nghệ cao; Tạo điều kiện cho doanh nghiệp điện tử mở rộng sản xuất. Thu hút FDI, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu; hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài nước liên kết với nhau. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp may mặc phát triển, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu may mặc tỉnh Bắc Giang… Với ngành dịch vụ du lịch, phát triển các sản phẩm đặc trưng văn hóa – tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao. Xây dựng các tuyến du lịch để khai thác hiệu quả. Với lĩnh vực logistics, xây dựng và quy hoạch các điểm phát triển logistic, gắn với đầu tư giao thông thuận lợi, đẩy mạnh liên kết vùng, đơn giản hóa thủ tục hành chính…

Ba là, phát triển và cung ứng nguồn nhân lực. Tỉnh Bắc Giang tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết giữa phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng khoa học, công nghệ. Phát huy nhân tài, đào tạo nhân lực cho kinh tế tri thức.

quy-hoach-bac-giang-03-1645411699.jpg
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong tám giải pháp giúp tỉnh Bắc Giang hoàn thành mục tiêu. 

Bốn là, môi trường, khoa học và công nghệ. Theo đó, tăng cường đầu tư vốn cho bảo vệ môi trường, đầu tư xử lý chất thải, ô nhiễm và phục hồi môi trường các khu vực đã bị ô nhiễm. Nâng tỷ lệ chi cho hoạt động khoa học và công nghệ. Phát triển mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ. Nghiên cứu ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào phát triển kinh tế – xã hội. Ứng dụng khoa học và công nghệ gắn với sản xuất kinh doanh sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Năm là, nhóm giải pháp cơ chế, chính sách liên kết phát triển. Nhóm giải pháp này đề ra yêu cầu nghiên cứu và ban hành cơ chế, chính sách để thu hút nguồn lực phát triển; chính sách thu hút nhà đầu tư lớn; phát triển các sản phẩm thân thiện môi trường; chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Rà soát thủ tục hành chính, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử…

Sáu là, nhóm giải pháp về quản lý, kiểm soát phát triển các khu vực chức năng, phát triển đô thị và nông thôn. Theo đó, đầu tư xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai, hồ sơ địa chính theo mô hình hiện đại, tập trung, thống nhất. Tinh giản bộ máy hành chính và cải cách hành chính được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng mô hình quản trị nhà nước hiện đại. Tiếp tục thực hiện lộ trình di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp ra ngoài trung tâm các đô thị. Kiểm soát chặt đất rừng, tài nguyên rừng. Cân bằng và chuyển hóa một phần quỹ đất nông nghiệp hiện có trong đô thị sang đất phi nông nghiệp để phục vụ nhu cầu phát triển tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới.