Tìm hiểu thông tin chính xác về quy hoạch điện 6

Tìm hiểu thông tin chính xác về quy hoạch điện 6

Từ trước đến nay, người dân đã quen với ngữ “điện, đường, trường, trạm” với vai trò là cơ sở hạ tầng cần yếu, phục vụ mọi nhu cầu của đời sống và phát triển kinh tế. Có thể thấy rằng, nguyên tố “điện năng” được đưa lên đứng đầu bởi đa phần các hoạt động sống đều cần đến sự can thiệp của dòng điện. Để đáp ứng nhu cầu này, quy hoạch điện 6 được nước ta thực hiện và được đánh giá đợt quy hoạch lớn của hệ thống điện lực. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết nhé!

Mục lục


đích trọng điểm của quy hoạch điện 6đích dự báo phụ tải của quy hoạch điện 6 là bảo đảm phải đáp ứng các nhu cầu phát triển về kinh tế – tầng lớp của cả nước, với mức tăng GDP đạt khoảng 8,5% – 9%/năm vào tuổi 2006 – 2010, hướng tới đạt cao hơn, dự báo nhu cầu điện nước ta tăng ở mức 17% năm (đây là nội dung của phương án cơ sở), 20% năm (nội dung của phương án cao) trong tuổi 2006 – 2015,theo đó luôn phải xác định phương án cao là phương án điều hành, chuẩn bị kĩ cho phương án 22% năm cho trường hợp có tăng trưởng đột biến.quy-hoach-dien-61-1653965131.jpegmàng lưới tải điện đang hoạt động tại Việt Nam hiệnđích phát triển nguồn điện bao gồm các nội dung chính sau:– đảm bảo phát triển nguồn điện sẽ đáp ứng được nhu cầu phụ tải đã nêu ở đích dự báo phụ tải đã nêu. Luôn bảo đảm thực hành tốt tiến độ xây dựng của các nhà máy thủy điện mang các lợi. tổng hợp bao gồm như: công nắng chống lũ, cấp nước thẳng, sản xuất điện năng; phát triển hợp lý và có hiệu quả các nguồn nhiệt điện khí trong cả nước; đẩy mạnh tiến độ xây dựng nhiệt điện than; phát triển có hiệu quả các công trình thủy điện nhỏ, các nguồn năng lượng mới và tái tạo có hiệu quả cho địa bàn các vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng biên cương và hải đảo; chủ động thảo luận điện năng một cách có hiệu quả rõ ràng với các nước trong khu vực; bảo đảm chắc chắn cho an ninh năng lượng quốc gia và phát triển vững bền. Hoàn thành tốt thời đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án nhà máy điện hạt nhân, trình Thủ tướng Chính phủ chuẩn y.
– đảm bảo phát triển tốt và có tính phù hợp cao các trung tâm điện lực ở các khu vực trong cả nước nhằm bảo đảm sự tin tưởng của các phương án cung cấp điện tại chỗ, cũng như giảm tổn thất kỹ thuật của mạng lưới, hệ thống điện nhà nước, cũng như bảo đảm tính kinh tế tốt của các dự án, góp phần xúc tiến sự phát triển kinh tế – tầng lớp đối với từng vùng và đối với cả nước.– Phát hiện và vỡ hoang, phát triển nguồn điện mới cần phải tính toán tới các phương án đầu tư có chiều sâu và thường xuyên xem, nghiên cứu đổi mới công nghệ của các nhà máy đang vận hành điện năng; đáp ứng tốt mọi tiêu chuẩn của môi trường; dùng các công nghệ hiện đại đối với các nhà máy điện mới xây dựng và đưa vào hoạt động.quy-hoach-dien-62-1653965167.jpegNhà máy sinh sản điện năng với công nghệ đương đại– Phát triển có hiệu quả các nguồn điện theo các hình thức đã được nhà nước quy định, Bộ Công nghiệp chịu bổn phận xác định tỷ lệ hợp lý của các dự án vận dụng các hình thức đầu tư BOT và BOO.– đảm bảo thực hành tiến độ xây dựng các nhà máy thủy điện có các lợi. tổng hợp như: chống lũ, cấp nước, sản xuất điện; phát triển hợp lý có hiệu quả các nguồn nhiệt điện khí; đẩy mạnh xây dựng nhiệt điện than; phát triển thủy điện nhỏ, năng lượng mới và tái tạo cho các vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên cương, hải đảo; chủ động thảo luận điện năng có hiệu quả với các nước trong khu vực; bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển vững bền. Hoàn thành thời đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án nhà máy điện hạt nhân, trình Thủ tướng Chính phủ ưng chuẩn.– Về phát triển lưới điện, trong đó: Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối một cách đồng bộ với chương trình phát triển nguồn điện. thực hành việc đương đại hóa và từng bước ngầm hóa lưới điện các đô thị, thị xã hạn chế tác động xấu đến phong cảnh, môi trường. Áp dụng các biện pháp giảm tổn thất điện năng theo quy định.– tiếp chuyện thực hiện các chương trình đầu tư phát triển điện nông thôn đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua, phấn đấu đến năm 2010 có 95% và năm 2015 có 100% các xã có điện.Cần xem xét phát triển lưới điện theo hình thức phát triển lưới điện truyền tải và phân phối đồng bộ, hợp lý, có hiệu quả với chương trình thúc đẩy phát triển nguồn điện. thực hiện trang nghiêm việc hiện đại hóa và từng bước triển khai ngầm hóa hệ thống điện các thị thành và thị xã hạn chế các tác động xấu đến cảnh quan và môi trường. Áp dụng nhanh chóng các biện pháp giúp giảm tổn thất điện năng theo quy định.


Nội dung quy hoạch phát triển điện lực các khu vực trên cả nướcKhu vực điện nông thôn, miền núi, hải đảo tiếp chuyện thực hiện và đẩy mạnh các chương trình đầu tư phát triển điện ở nông thôn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Lấy đó làm cơ sở để phấn đấu hoàn tất đến năm 2010 có 95%, năm 2015 có 100% các xã có điện ổn định. Đối với việc này, Bộ Công nghiệp có bổn phận chủ trì, kết hợp có hiệu quả với các ngành và địa phương can hệ về xây dựng các cơ chế, chính sách, cũng như các văn bản chỉ dẫn, thực hành quy hoạch điện ở các khu vực này. Tích cực khuyến khích các thành phần kinh tế trong nước cùng các nhà đầu tư nước ngoài đồng dự xây dựng các dự án về nguồn điện và các dự án lưới điện phân phối bằng các hình thức đầu tư luật pháp quốc gia ưng. Theo đó, các Nhà đầu tư trong nước khi có đủ năng lực sẽ được huy động mọi nguồn vốn để thực hiện đầu tư cho các công trình nguồn và hệ thống điện theo cơ chế tự vay, tự trả. nhà nước sẽ nắm giữ 100% vốn điều lệ đối với các doanh nghiệp hoạt động thuộc lĩnh vực truyền tải hệ thống điện quốc gia, sinh sản điện quy mô lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế – từng lớp, quốc phòng, an ninh.quy-hoach-dien-63-1653965215.jpegMột hoạt động cuốn nguồn vốn đầu tư vào ngành điện hiệu quảquốc gia vẫn là nguồn nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần với những doanh nghiệp có chức năng bảo đảm cân đối lớn trong nền kinh tế, bình ổn hơn thị trường khi hoạt động trong lĩnh vực can hệ đến sản xuất điện. Việc cổ phần hóa các đơn vị sẽ trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam được tiến hành chặt chịa và phải có bước đi thật sự phù hợp.


Cơ cấu các nguồn điện trong hệ thống điệnCơ cấu các nguồn điện thuộc các dự án được triển khai theo quy hoạch điện 6 được quy định lại Điều 2 Quyết định số 1195/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành, cụ thể bao gồm 14 dự án sau:


Số TT

Tên Dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm

Cấu hình n x MW

Thời gian đưa vào vận hành

1

Lưới điện đồng bộ các nguồn điện cần kíp

Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Theo các dự án cụ thể
 


Theo tiến độ dự án

2

Đường dây 220 kV mua điện từ Trung Quốc

Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Hà Khẩu – Lào Cai -Yên Bái. Tuyên Quang – Lưu Xá
 


01/2007

3

Tua bin khí FO Nâng công suất nhà máy điện Bà Rịa, Phú Mỹ

Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Miền Bắc Bà Rịa – Vũng Tàu

4 x 37 và khoảng 160

10/2006

01/2007

4

Nhà máy điện chu trình hỗn tạp FO/khí Ô Môn

Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Cần Thơ

Tua-bin khí:

4 x 110

Đuôi hơi:

2 x 110

6/2007

6/2008

5

Nhà máy điện chu trình hỗn hợp Cà Mau 2

Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

Cà Mau

750

12/2007

6

Nhà máy điện chu trình hẩu lốn Nhơn Trạch 1

Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

Đồng Nai

Khoảng 450

3/2008

7

Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả 2

C.ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả

Quảng Ninh

1 x 300

10/2009

8

Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2

C.ty CP Nhiệt điện Hải Phòng

Hải Phòng

2 x 300

10/2009

9

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 2

C.ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh

Quảng Ninh

2 x 300

6/2009

10

Nhà máy điện chu trình hỗn tạp Ô Môn 2

Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Cần Thơ

720

3/2009

11

Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí mở mang 2

Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Quảng Ninh

1 x 300

3/2009

12

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam

Hà Tĩnh

2 x 500

10/2010

13

Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2

Tập đoàn Than Việt Nam

Quảng Ninh

2 x 500

3/2010

14

Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1

Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Quảng Ninh

2 x 500

12/2010


quy-hoach-dien-64-1653965313.jpegNhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đang hoạt động càng ngày càng hiệu quả
Phát triển mạng lưới điện theo quy hoạch điện 6
– Hoàn toàn khắc phục tình hình điện quá tải hay tắc nghẽn mạch tải điện, chất lượng điện áp không ổn định.– Duy trì mối quan hệ kết liên, cũng như tăng cường khả năng kết liên lưới điện với các quốc gia trong khu vực và một số nước trên thế giới.– Đẩy mạnh cung cấp điện từ nguồn năng lượng tái hiện cho các khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng sâu vùng xa.


Giải pháp thực hiện quy hoạch điện 6 hiệu quảtiếp kiến nghiên cứu để tìm ra các nguồn nhiên liệu khác nhau, cung ứng cho hoạt động sản xuất điện năng, tụ tập vào các dạng nhiên liệu thân thiện với môi trường.quy-hoach-dien-65-1653965381.jpegPhát triển hệ thống điện gió để nâng cao tính thân thiện với môi trườngĐẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng hệ thống văn bản luật pháp liên can đến hoạt động xây dựng, vận hành các mô hình sinh sản điện năng.Tăng cường cơ chế huy động nguồn vốn đa dạng trong nước lẫn nước ngoài.Bảng giá bán điện cần linh hoạt thay đổi theo nguồn nhiên liệu đầu vào, các vùng miền, các đối tượng dùng.Tăng cường công tác đánh giá tác động môi trường của dự án sản xuất điện.đương đại hóa chuỗi tổ chức chuyên quản lý, vận hành, truyền tải điện trên cả nước.Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân công làm việc trong ngành điện lực qua các hoạt động như chú trọng về đào tạo tại các trường đại học, các cơ sở đào tạo nghề, các hoạt động huấn luyện chuyên môn…Xây dựng đội ngũ, trọng tâm linh động sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện tại các địa phương.Đẩy mạnh tuyên truyền về các tri thức trong dùng điện.quy-hoach-dien-66-1653965427.jpeg
đội ngũ nhân viên ngành điện sửa chữa hệ thống điện gặp sự cố


Quy hoạch điện 6 đã và đang tạo ra một cơ sở chắc chắn thúc đẩy sự phát triển của ngành điện lực Việt Nam. Cùng từ đó, hệ thống điện trên toàn quốc được hoàn thiện và đưa vào dùng một cách có hiệu quả hơn.