Ủy ban kinh tế: Quy hoạch vừa phê duyệt đã bất cập

Ủy ban kinh tế: Quy hoạch vừa phê duyệt đã bất cập

Sau hơn 3 năm mới có 7 trong 111 quy hoạch được duyệt, nhưng số quy hoạch được duyệt này cũng biểu hiện ngay bất cập.

Mục lục

Theo VnExpress, Luật Quy hoạch năm 2017 có hiệu lực từ ngày 1/1/2019. Theo vắng đoàn giám sát của Quốc hội và được Quốc hội đàm đạo ngày 30/5, 99% cho quy hoạch nhà nước, quy hoạch vùng và tỉnh được duyệt nhiệm vụ. Nhưng tới bước lập chỉ 7 trong 111 quy hoạch được coi xét, duyệt y, trong đó có 1 quy hoạch nhà nước, 2 quy hoạch vùng, tỉnh và 4 quy hoạch ngành.

Điểm được ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế, thừa uỷ quyền diễn tả thưa của đoàn giám sát, lưu ý là ngay 7 quy hoạch được ưng chuẩn thì cũng thể hiện ngay bất cập.

Ví dụ, quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long chưa biểu thị rõ mối quan hệ với TP HCM và vùng miền Đông Nam bộ.

Bốn quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực liên lạc chuyển vận chưa biểu đạt được tính đồng bộ, kết nối của 5 phương thức vận chuyển. Các dự án quan yếu nhà nước trong 4 quy hoạch này chưa phân kỳ đầu tư theo các tuổi 5 năm để gắn kết với các kế hoạch trung hạn, đảm bảo tính khả thi trong triển khai thực hành.

vu-hong-thanh-1653895795.jpg
Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế tả thưa giám sát của Quốc hội về quy hoạch. Ảnh: Hoàng Phong

Ông Vũ Hồng Thanh cho rằng có cách hiểu chưa hợp nhất về phương pháp lập quy hoạch tích hợp, lớp lang lập quy hoạch và thông qua quy hoạch; chưa dự báo hết được những khó khăn, phức tạp trong quá trình khai triển.

Đây là duyên do khiến việc lập, ưng chuẩn quy hoạch rất chậm. Hiện còn gần 94% quy hoạch chưa hoàn tất lập, phê chuẩn. Việc này ảnh hưởng tới thực hành chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế từng lớp 5 năm tới.

Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế, cho biết do việc lập quy hoạch chậm nên phải tiếp tục kéo dài vận hạn, điều chỉnh quy hoạch hiện hành thời kỳ 2011-2020. tức thị, đang tồn tại đồng thời và áp dụng đồng thời hai quy hoạch.

Đoàn Giám sát cũng lưu ý, việc lập đồng thời nhiều quy hoạch cùng một thời khắc trong khi số lượng, chất lượng tổ chức tư vấn hạn chế, việc đấu thầu chọn lựa tham mưu theo quy định của Luật Đấu thầu gặp nhiều khó khăn.

Số lượng cán bộ, chuyên gia có trình độ chuyên môn về quy hoạch để tham gia hội đồng thẩm định còn thiếu; chưa có cơ sở dữ liệu lập quy hoạch… Từ đó, ảnh hưởng nhiều đến tiến độ, chất lượng lập, duyệt y các quy hoạch.

Trước những bất cập khiến việc lập quy hoạch “tắc”, đoàn giám sát kiến nghị Quốc hội cho phép Chính phủ, các cơ quan can dự được thực hiện một số việc khác với luật Quy hoạch. Việc này nhằm đẩy nhanh tiến độ, chuẩn y các quy hoạch cho tới khi luật Quy hoạch được sử đổi.

Trong đó, cho phép Chính phủ quy định rõ khái niệm và phương pháp tích hợp quy hoạch; quy trình lập quy hoạch cấp quốc gia, vùng và tỉnh, nhằm đảm bảo phương pháp tích hợp trong lập quy hoạch.

Đoàn giám sát kiến nghị cho Chính phủ được vận dụng hình thức chỉ định thầu để lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch cấp nhà nước và vùng chưa lựa chọn được tham vấn đảm bảo chất lượng.

Bên cạnh đó, đoàn giám sát cho rằng cần lập đồng thời các quy hoạch; điều chỉnh quy hoạch cấp thấp hơn thuộc hệ thống quy hoạch nhà nước (trừ quy hoạch thành thị, nông thôn) khi có nội dung không thống nhất với quy hoạch cấp cao hơn, theo hướng không phải thực hành quy trình lập nhiệm vụ quy hoạch. Việc giám định, phê chuẩn điều chỉnh quy hoạch sẽ được thực hiện theo quy trình rút gọn…

Giải pháp về dài hạn, đoàn giám sát kiến nghị Chính phủ rà sửa đổi cơ bản, toàn diện Luật Quy hoạch, các luật can dự và các văn bản chỉ dẫn.